Reklama

Kategoria: ZARZĄDZANIE

fitnet-0171

Fitnet Complex – krok dalej niż ESOK

Program Fitnet Complex – najnowszy produkt firmy Fitnet Sp. z o.o. – to unikatowe na skalę europejską oprogramowanie do zarządzania różnymi obiektami sportowymi. O jego wyjątkowości stanowią olbrzymia ilość funkcji oraz ich łatwa dostępność.

zmiany_0161

Zmiany w systemie udzielania zamówień publicznych

Ustawą z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw1 Sejm RP dokonał implementacji do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r.

zakazy_0151

Zakazy stadionowe

Zakaz wstępu na imprezę masową (tzw. zakaz stadionowy) został wprowadzony do polskiego systemu prawa na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 909 ze zm.). Pierwotnie występował jako kara dodatkowa, a następnie jako środek karny.

ppp_0015

Model PPP w sektorze infrastruktury sportowej

Działalność związana z szeroko rozumianą kulturą fizyczną jest kluczowym, a także niezwykle ochoczo realizowanym zadaniem jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. W efekcie tego, w ostatnim czasie mamy do czynienia z niezwykle dynamicznym rozwojem infrastruktury sportowej.

inwe_warszawa

Mega modernizacja

Boiska, pływalnie, skatepark, stok narciarski i tor łyżwiarski wchodzące w skład Stołecznego Centrum Sportu Aktywna Warszawa w latach 2014–2022 zostaną poddane modernizacji. Dzięki planowanym pracom warszawiacy zyskają jeszcze bardziej zróżnicowaną ofertę usług sportowo-rekreacyjnych

ergo_kukulka

Komercjalizacja obiektów wielofunkcyjnych na przykładzie hali Ergo Arena

Komercjalizacja stała się kluczowym aspektem zarządzania nowoczesnymi obiektami wielofunkcyjnymi ze względu na spory potencjał, jak i konieczność generowania znacznych przychodów ze zdywersyfikowanych źródeł. Przebieg procesu skutecznej komercjalizacji możemy prześledzić na przykładzie hali Ergo Arena położonej na granicy Gdańska i Sopotu

werem

Powód do zmartwień, czyli zakaz prowadzenia działalności komercyjnej w obiektach wybudowanych lub zmodernizowanych z udziałem funduszy UE

W ciągu dekady członkostwa Polski w Unii Eropejskiej z unijnego budżetu nasz kraj otrzymał netto łącznie aż 250,5 mld złotych (61,4 mld euro). Polska okazała się jednym z tych państw wspólnoty, które najlepiej wykorzystują fundusze unijne, czego potwierdzeniem jest fakt, że w latach 2004–2013 łączne nakłady na inwestycje wzrosły o 75%.

stan_tech

Stan techniczny obiektów sportowych – czy już bić na alarm?

Jesteś zarządcą obiektu sportowego lub sportowo-widowiskowego? Zależy ci na bezpieczeństwie uczestników imprez organizowanych na jego terenie? Na pewno tak! A czy jesteś przekonany, że twój obiekt jest w pełni bezpieczny dla tych, którzy w nim przebywają? Jeśli nie, to przeczytaj poniższy tekst, a jeśli tak, to… też go przeczytaj

dofinansowanie2015

Programy inwestycyjne planowane do realizacji w 2015 roku

Cel i obszar inwestowania: Cel programu ukierunkowany jest na rozwój specjalistycznych obiektów sportowych dla poprawy warunków szkoleniowo-treningowych w sporcie wyczynowym. Inwestycje realizowane w ramach programu obejmują budowę obiektów specjalistycznych, spełniających najwyższe standardy międzynarodowe, które mogą stać się areną ważnych zawodów sportowych i imprez masowych rangi ogólnopolskiej, europejskiej czy światowej.

dotacje_ministerstwa

Dotacje Ministerstwa Sportu i Turystyki na boiska i stadiony

Powoli kończą się inwestycje na budowę boisk i stadionów realizowane ze środków unijnej perspektywy 2007–2013. Program „Orlik” także mamy już za sobą. Nim przyjdą konkursy w ramach nowego unijnego rozdania, nadal jednak dostępne będą dotacje z Ministerstwa Sportu i Turystyki

nowelizacja_12

Nowelizacja Prawa zamówień publicznych

14 marca 2014 r. została uchwalona ustawa o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych (PZP) oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 423). Nowelizacja przewiduje podwyższenie progu zastosowania PZP z 14 000 do 30 000 euro i to do wszystkich kategorii zamawiających.

o_bezpieczenstwie

O bezpieczeństwie imprez niemasowych

Obowiązująca ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych (BezImpMasU) z 2009 r. nie jest pierwszą ustawą regulującą tę tematykę – poprzedzała ją ustawa z 1997 r. o identycznej nazwie. Przez lata obowiązywania tych aktów prawnych podstawowa wiedza z zakresu bezpieczeństwa imprez masowych zdążyła się już upowszechnić.