Reklama

Kategoria: ZARZĄDZANIE

PPP rośnie w siłę

Na kanwie aktualnie obowiązującej ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym dotychczas podpisanych zostało ponad 130 kontraktów. Wyraźne ożywienie na rynku partnerstwa publiczno-prywatnego dostrzegalne jest jednak nie tylko w postaci rosnącej liczby zawieranych umów.

Fundusze zewnętrzne – rozwój ośrodków sportowych i rekreacyjnych

Zarządzając jednostką, taką jak ośrodek sportu i rekreacji, często zadajemy sobie pytanie, w jaki sposób i skąd pozyskać środki zewnętrzne na poprawę infrastruktury sportowej, której jesteśmy administratorami. Obiekty podlegające pod jednostkę samorządu terytorialnego posiadają budżet na dany rok swojej działalności przydzielony z miasta.

OLIMP – nowoczesne oprogramowanie dla obiektów sportowo- -rekreacyjnych

Firma WASKO S.A. od lat z sukcesem wdraża i rozwija systemy informatyczne.
Jednym z dynamicznie rozwijających się produktów gliwickiej firmy jest przeznaczony do kompleksowej obsługi obiektów sportowych system OLIMP, obecny na rynku od 2008 roku. Dotychczas w tym zakresie firma skupiała swoją uwagę wokół systemów dedykowanych dla dużych obiektów sportowych, jakimi są stadiony.

SKS – największy w historii program zajęć sportowych

Największy w historii program zajęciowy, angażujący tak dużą liczbę uczestników został wdrożony w 2017 roku. Aby sprostać wyzwaniu organizacji pozalekcyjnych zajęć sportowych prowadzonych przez nauczycieli wychowania fizycznego głównie na terenie obiektów szkolnych w wymiarze ogólnopolskim zapewniono finansowanie na dotychczas niespotykaną skalę.

Organizacja meczów piłki nożnej o charakterze imprez masowych

Wydawać by się mogło, że organizacja widowisk sportowych z wielotysięczną publiką należy do spraw leżących na półce „skomplikowane”. Jednak jeśli będziemy pamięta o kilku istotnych kwestiach, możemy założyć, że tym elementem życia społecznego – przecież gra się dla kibiców, ale też biznesowego – bo przecież na sporcie wyczynowym się zarabia – może zająć się każda osoba charakteryzująca się odpowiednią dozą samoorganizacji i odpowiedzialności.

Naming rights w Polsce

Sprzedaż praw do nazwy obiektów sportowych w Polsce stała się pożądanym elementem, rozważanym przez większość inwestorów przed oddaniem do użytku nowego obiektu. Dotyczy to już nie tylko dużych aren, lecz także mniejszych obiektów. Skuteczna sprzedaż praw nie jest jednak łatwym zadaniem z powodu potrzeby wielomilionowej inwestycji sponsorów, którzy nie mają doświadczeń ani dowodów na to, jakie kluczowe wartości dodane może wygenerować dla nich to nowe narzędzie komunikacji marketingowej.

Fitnet Complex – krok dalej niż ESOK

Program Fitnet Complex – najnowszy produkt firmy Fitnet Sp. z o.o. – to unikatowe na skalę europejską oprogramowanie do zarządzania różnymi obiektami sportowymi. O jego wyjątkowości stanowią olbrzymia ilość funkcji oraz ich łatwa dostępność.

Zmiany w systemie udzielania zamówień publicznych

Ustawą z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw1 Sejm RP dokonał implementacji do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r.

Zakazy stadionowe

Zakaz wstępu na imprezę masową (tzw. zakaz stadionowy) został wprowadzony do polskiego systemu prawa na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 909 ze zm.). Pierwotnie występował jako kara dodatkowa, a następnie jako środek karny.

Model PPP w sektorze infrastruktury sportowej

Działalność związana z szeroko rozumianą kulturą fizyczną jest kluczowym, a także niezwykle ochoczo realizowanym zadaniem jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. W efekcie tego, w ostatnim czasie mamy do czynienia z niezwykle dynamicznym rozwojem infrastruktury sportowej.

Mega modernizacja

Boiska, pływalnie, skatepark, stok narciarski i tor łyżwiarski wchodzące w skład Stołecznego Centrum Sportu Aktywna Warszawa w latach 2014–2022 zostaną poddane modernizacji. Dzięki planowanym pracom warszawiacy zyskają jeszcze bardziej zróżnicowaną ofertę usług sportowo-rekreacyjnych

Komercjalizacja obiektów wielofunkcyjnych na przykładzie hali Ergo Arena

Komercjalizacja stała się kluczowym aspektem zarządzania nowoczesnymi obiektami wielofunkcyjnymi ze względu na spory potencjał, jak i konieczność generowania znacznych przychodów ze zdywersyfikowanych źródeł. Przebieg procesu skutecznej komercjalizacji możemy prześledzić na przykładzie hali Ergo Arena położonej na granicy Gdańska i Sopotu

Powód do zmartwień, czyli zakaz prowadzenia działalności komercyjnej w obiektach wybudowanych lub zmodernizowanych z udziałem funduszy UE

W ciągu dekady członkostwa Polski w Unii Eropejskiej z unijnego budżetu nasz kraj otrzymał netto łącznie aż 250,5 mld złotych (61,4 mld euro). Polska okazała się jednym z tych państw wspólnoty, które najlepiej wykorzystują fundusze unijne, czego potwierdzeniem jest fakt, że w latach 2004–2013 łączne nakłady na inwestycje wzrosły o 75%.