Reklama

Kategoria: ZARZĄDZANIE

werem

Powód do zmartwień, czyli zakaz prowadzenia działalności komercyjnej w obiektach wybudowanych lub zmodernizowanych z udziałem funduszy UE

W ciągu dekady członkostwa Polski w Unii Eropejskiej z unijnego budżetu nasz kraj otrzymał netto łącznie aż 250,5 mld złotych (61,4 mld euro). Polska okazała się jednym z tych państw wspólnoty, które najlepiej wykorzystują fundusze unijne, czego potwierdzeniem jest fakt, że w latach 2004–2013 łączne nakłady na inwestycje wzrosły o 75%.

stan_tech

Stan techniczny obiektów sportowych – czy już bić na alarm?

Jesteś zarządcą obiektu sportowego lub sportowo-widowiskowego? Zależy ci na bezpieczeństwie uczestników imprez organizowanych na jego terenie? Na pewno tak! A czy jesteś przekonany, że twój obiekt jest w pełni bezpieczny dla tych, którzy w nim przebywają? Jeśli nie, to przeczytaj poniższy tekst, a jeśli tak, to… też go przeczytaj

dofinansowanie2015

Programy inwestycyjne planowane do realizacji w 2015 roku

Cel i obszar inwestowania: Cel programu ukierunkowany jest na rozwój specjalistycznych obiektów sportowych dla poprawy warunków szkoleniowo-treningowych w sporcie wyczynowym. Inwestycje realizowane w ramach programu obejmują budowę obiektów specjalistycznych, spełniających najwyższe standardy międzynarodowe, które mogą stać się areną ważnych zawodów sportowych i imprez masowych rangi ogólnopolskiej, europejskiej czy światowej.

dotacje_ministerstwa

Dotacje Ministerstwa Sportu i Turystyki na boiska i stadiony

Powoli kończą się inwestycje na budowę boisk i stadionów realizowane ze środków unijnej perspektywy 2007–2013. Program „Orlik” także mamy już za sobą. Nim przyjdą konkursy w ramach nowego unijnego rozdania, nadal jednak dostępne będą dotacje z Ministerstwa Sportu i Turystyki

nowelizacja_12

Nowelizacja Prawa zamówień publicznych

14 marca 2014 r. została uchwalona ustawa o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych (PZP) oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 423). Nowelizacja przewiduje podwyższenie progu zastosowania PZP z 14 000 do 30 000 euro i to do wszystkich kategorii zamawiających.

o_bezpieczenstwie

O bezpieczeństwie imprez niemasowych

Obowiązująca ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych (BezImpMasU) z 2009 r. nie jest pierwszą ustawą regulującą tę tematykę – poprzedzała ją ustawa z 1997 r. o identycznej nazwie. Przez lata obowiązywania tych aktów prawnych podstawowa wiedza z zakresu bezpieczeństwa imprez masowych zdążyła się już upowszechnić.

inicjatywa_jessica

Inicjatywa JESSICA na stadionie i w hali

Od czasu do czasu słyszymy o nowych obiektach sportowych realizowanych w znacznej części z dotacji unijnych, głównie w ramach środków RPO. Jednak to nie jedyne źródło finansowania z Unii tego typu inwestycji. Możliwość wsparcia w postaci preferencyjnych pożyczek stwarza także inicjatywa JESSICA.

paragraf

Kary umowne

Co warto o nich wiedzieć? Niemalże wszystkie umowy na realizację zamówień publicznych zawierają klauzule dotyczące kar umownych. Dlatego warto przyjrzeć się bliżej tej instytucji i wskazać, jak skutecznie można zastrzec kary umowne oraz jak można…

marketing_sportowy

Marketing sportowy

Ty też masz sport we krwi Działania marketingowe stają się istotnym elementem funkcjonowania MOSiR-ów. Od kilku lat w ich strukturach są wyodrębniane działy marketingu, zajmujące się przygotowywaniem planów marketingowych mających na celu poprawę rentowności, realizację…

ppp1

PPP

Na sportowo O partnerstwie publiczno-prywatnym mówi się w Polsce od dawna. Temat nierzadko jest przedstawiany jako panaceum na chroniczny deficyt samorządów i brak środków na inwestycje. Jednak z biegiem lat wzbudzał także kontrowersje, wzmacniane dodatkowo…

nowe_srodki

Inicjatywa JESSICA

Nowe środki Wszystkie źródła dotacji na inwestycje sportowe w ramach perspektywy budżetowej 2007–2013 powoli wysychają. Jednak sportowo-rekreacyjne projekty miejskie mają szansę realizacji dzięki nowym środkom pozadotacyjnym, w tym w ramach inicjatywy JESSICA. O bezzwrotne dotacje…

IE

Efektywna promocja regionu

Działaj skutecznie Czy jednostki samorządu terytorialnego pozostają w tyle za sektorem biznesowym w zakresie wykorzystania Internetu jako medium reklamowego? Świadomość ważnej roli Internetu wśród przedstawicieli samorządów wciąż rośnie, tak jak rośnie pozycja Internetu jako kluczowego…

eurofundusze

Eurofundusze

Unijne ostatki Rok 2011 przyniósł kilka istotnych zmian w funduszach unijnych dostępnych w naszym kraju. Alokacje na konkursy w ramach programów regionalnych i krajowych zostały już niemalże wyczerpane. Pojawiło się jednak światełko w tunelu dla…

ustawa

Ustawa o sporcie

Nowe oblicze Do tej pory sprawy sportu były regulowane przez dwie ustawy: ustawę o kulturze fizycznej oraz ustawę o sporcie kwalifikowanym. Celem nowej regulacji jest ich zastąpienie jednym aktem prawnym – ustawą o sporcie –…

promocja_sport

Promocja przez sport

Sport na sprzedaż Stale rosnąca ilość powstających obiektów sportowo-rekreacyjnych sprawia, że zmienia się nie tylko rynek usług świadczonych w tych obiektach, ale zmienia się również sposób myślenia o ich przeznaczeniu, wykorzystaniu, a także promocji. W…