Pole golfowe Srebrne Stawy

Pole golfowe Srebrne Stawy w Bytomiu to jeden z najciekawszych i największych projektów rewitalizacji terenu poprzemysłowego w Polsce, jak i pierwsze pole golfowe otwarte na terenach pokopalnianych.

 

Pole golfowe w Bytomiu, którego inwestorem była bytomska spółka Armada Development S.A., powstało na terenie byłej kopalni KWK Szombierki. Teren poprzemysłowy, na którym działalność kopalni została zakończona kilkanaście lat temu, w ciągu tego okresu zyskał nowe walory krajobrazowo-przyrodnicze. Zróżnicowana topografia
terenu, stawy pokopalniane, bogata flora i fauna predestynowały ten obszar do zagospodarowania go funkcjami rekreacyjnymi.

Wyjątkowy projekt
Opracowaniem projektu pola golfowego w Bytomiu zajął się doświadczony architekt pól golfowych oraz członek i regionalny przedstawiciel Europejskiego Instytutu Architektów Pól Golfowych z Niemiec – Christoph Stadler (Stadler Golf Courses). Pracownia zajmuje się zarówno projektowaniem nowych pól golfowych, jak i renowacją oraz przebudową już istniejących. Jej projekty realizowane były m.in. w takich krajach, jak: Holandia, Belgia, Niemcy, Szwajcaria, Austria, Szwecja, Czechy i Polska.

W przypadku Christopha Stadlera wieloletnie doświadczenie oraz zamiłowanie do gry w golfa zaowocowały ambicją budowy pól golfowych najwyższej klasy. Szczególną uwagę projektant przywiązuje do walorów przyrodniczych, jakie oferuje teren inwestycji. Pracownia szczyci się faktem, że zaprojektowane przez nią pola zawsze poprawiają równowagę ekologiczną jego terenu. Jak podkreśla Christoph Stadler: „Jedynie zachowanie równowagi pomiędzy naturalnym krajobrazem a wyobrażeniem przyszłego pola sprawia, że każdy z naszych projektów jest wyjątkowy”.

WIĘCEJ W MAGAZYNIE „BOISKA I STADIONY” NR 11

 

OPRACOWANIE: Jakub Mościcki
ŹRÓDŁO I FOTO: Armada Development