Co w prawie piszczy, czyli sportowe mieszanki trawiaste w aktach prawnych

Zakładając trawiaste boisko piłkarskie lub pole golfowe, inwestor lub właściciel obiektu jest zmuszony do zakupu odpowiedniej mieszanki trawiastej. Należy być świadomym, że spośród około 200 gatunków traw występujących w naszej florze, tylko 19 gatunków jest w stanie przeżyć reżim częstego i niskiego koszenia. Do najważniejszych gatunków traw należą:

1. Życica trwała (rajgras angielski) – Lolium perenne L.

2. Kostrzewa czerwona – Festuca rubra sp., którą dzielimy na trzy podgatunki:

  • kostrzewa czerwona rozłogowa – Festuca rubra ssp. rubra L.,
  • kostrzewa czerwona półrozłogowa – Festuca rubra ssp. trichophylla Gaud.,
  • kostrzewa czerwona kępowa – Festuca rubra ssp. commutata Gaud.

3. Wiechlina łąkowa – Poa pratensis L.

Życica trwała oraz wiechlina łąkowa są podstawowymi gatunkami traw do zakładania boisk piłkarskich ze względu na dużą tolerancję na niskie i częste koszenia. Są to również gatunki traw najbardziej tolerancyjne na deptanie ze wszystkich gatunków rosnących w polskiej florze. Oba podstawowe gatunki traw są także podstawowymi składnikami do zakładania na polu golfowym takich części jak Tee, czy Fairway.

Żeby na polu golfowym poprawnie założyć tzw. „green”, czyli miejsce gdzie trawa będzie koszona poniżej 5 mm, jedynymi gatunkami, które będą w stanie taki reżim pielęgnacyjny wytrzymać są gatunki traw: kostrzewa czerwona (Festuca rubra sp.), mietlica pospolita (Agrostis capillaris Huds.) czy mietlica rozłogowa (Agrostis stolonifera L.).

Odmiany gazonowe i pastewne

Mając na uwadze powyższe gatunki traw do zakładania różnych trawników sportowych, należy być świadomym, że istnieją odmiany gazonowe i pastewne. Cechą odmian gazonowych jest bardzo niskie krzewienie, powolny odrost po skoszeniu oraz tworzenie zwartej darni. Odmiany pastewne charakteryzują się szybkim odrostem tworząc w jak najkrótszym czasie dużą biomasę. Bardzo ważną cechą różniącą powyższe dwa typy odmian jest wyższe plonowanie nasion odmian pastewnych niż gazonowych.

WIĘCEJ W MAGAZYNIE „BOISKA I STADIONY” NR 21

 

TEKST I FOTO – Kamil Prokopiuk