Prawidłowe wykonanie aeracji boiska sportowego

Wykonywanie aeracji (0-15cm) oraz głębokiego spulchniania (15-40cm) murawy sportowej ma na celu napowietrzanie warstwy nośnej murawy (doprowadzenie do wymiany gazów) i wyrównanie boiska oraz rozbicie zagęszczeń warstwy odsączającej. Najważniejszy przy tym zabiegu jest czas na jego wykonanie, aby uzyskać pożądany efekt (równe i sprężyste boisko). Podczas ingerencji bolców w murawę sportową tworzą się w glebie kapilary powietrza, które magazynują tlen oraz tworzą miejsce do powstania kapilarów wodnych w celu magazynowania wody. Należy przyłożyć niezwykłą wagę do jakości wykonania tego zabiegu tzn. wykonać taką aerację przy zachowaniu odpowiednich stałych odstępów między otworami. Najbardziej znane aeratory na rynku wykonują aerację w odstępie 55×55 mm, 65×65 mm, 130x130mm. Nie jest tutaj jednak ważne jaki to będzie odstęp (może on być 80×80 mm), ale ważne jest zachowanie niezmiennego odstępu pomiędzy otworami. Nie można dopuścić do przypadkowego „podziurkowania” boiska i potem odczekać na efekt w stylu „jakoś to będzie”. Odstęp między otworami po szerokości jest niezmienny i jest wytyczony przez producenta aeratora, gdyż na kopycie aeraującym są zamontowane bolce do aeracji. Zadaniem operatora maszyny jest znajomość prędkości pracy korbowodu maszyny i dostosowanie prędkości jazdy swojego aeratora tak, aby odstępy po długości nie były za duże (czyli nie większe niż po szerokości). Istnieją bowiem różnej prędkości aeratory. Jedne potrzebują na wykonanie aeracji w ostępie 55×55 mm ok. 8 godzin na pełną płytę boiska, inne przy zachowaniu tej samej ilości otworów wykonują tę pracę w 2 godziny. Brak zastosowania się do tych zaleceń powoduje powstawanie nierówności boiska a co za tym idzie piłka będzie mogła tracić swój tor toczenia (może podskakiwać). Wynika to z tego, że aeratorem jedziemy za szybko i otwory po długości są za duże (np. co 150 mm) a po szerokości pozostają niezmienne (np. 55 mm). Porównać to można do wrzucenia do wody 4 kamieni w tej samej odległości od siebie (np. co 55 mm). Wrzucając je do wody powstają okręgi, które na siebie nachodzą. I to jest najważniejsze w aeracji. Jeśli kamienie będą od siebie za daleko, to okręgi się na siebie nie nałożą lub nałożą się za słabo,a to w aeracji oznacza,że przy braku nałożenia się tych okręgów gleba boiska w tym miejscu nie jest podniesiona. Powstaje tzw. linia zapadnięta. Efektem tego jest powstawanie tzw. kolein poziomych.

Przykłady prawidłowo wykonanej aeracji (i głębokiego spulchniania)

IMG_4220

_MG_4230

Jakosciowa aeracja 11.2016_html_17dcfa21

 

Przykład błędnie wykonanej aeracji – chaotyczny rozstaw otworów, trawa nierównomiernie podniesiona, miejscami za dużo, miejscami za mało.

Jakosciowa aeracja 11.2016_html_2b9c0536

 

Przykład błędnie wykonanej aeracji – otwory zbyt oddalone od siebie, chaotyczne, okręgi kapilarów powietrza nie zachodzą się na siebie

Jakosciowa aeracja 11.2016_html_m19649158

 

Kontakt:

Paweł Piasecki

Kierownik sprzedaży Region Północny –Wschód

Wiedenmann GmbH

Am Bahnhof

D-89192 Rammingen

Deutschland/ Niemcy

tel. kom.: 505 531 150

e-mail: pawel.piasecki@wiedenmann.de

www.wiedenmann.de