Stadion w Lublinie

Dobre wieści

Inwestycja pn. „Budowa stadionu miejskiego w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu” została wpisana do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego (WPI) Uchwałą Rady Miasta Lublin 653/XXIX/2009 z dnia 19 lutego 2009 roku (uchwała zmieniająca w sprawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2009-2015).

W WPI zapisano, że inwestycja ta ma być zrealizowana w latach 2010-2013 przy udziale środków zewnętrznych. Projekt pn. „Budowa stadionu miejskiego w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu” polega na budowie stadionu przy ulicy Krochmalnej w Lublinie wraz z towarzyszącą infrastrukturą i zagospodarowaniem przylegającego terenu. W ramach projektu powstanie stadion piłkarski o nawierzchni płyty głównej z trawy naturalnej z trybunami zadaszonymi dla widzów w ilości 15500 osób (z miejscami siedzącymi), zapleczem socjalnym i sanitarnym. Powstaną również sale ćwiczeń, pomieszczenia administracyjne i użytkowe na czas rozgrywania meczów. Ponadto projekt przewiduje bieżnię tartanową, treningową oraz dwa boiska treningowe, pełnowymiarowe, w tym jedno o nawierzchni z trawy syntetycznej, a drugie o nawierzchni z trawy naturalnej. Wszystkie niezbędne dla funkcjonowania stadionu oraz organizacji imprez masowych pomieszczenia będą się znajdować w budynku przy trybunach, zlokalizowanym od strony rzeki Bystrzycy…

WIĘCEJ W MAGAZYNIE „BOISKA I STADIONY” NR 6/2011

 


OPRACOWANIE: REDAKCJA
ŹRÓDŁO: URZĄD MIASTA LUBLIN