#8 Livestream: Odmrażanie obiektów sportowych cz. 2

W imieniu Fundacji Instytutu Rozwoju Infrastruktury Sportowej (FIRIS) zapraszamy na kolejne środowe spotkanie:
#8 livestream: Odmrażanie obiektów sportowych cz. 2.

Pandemia COVID-19 i idące w ślad za nią ograniczenia wywróciły do góry nogami wiele spraw, w tym również życie sportowe. Obiekty sportowe zamarły. „Odmrażanie” sportu wywołuje liczne wątpliwości prawne i organizacyjne na styku: zarządcy obiektów – kluby sportowe. Jak interpretować przepisy? Jak wyważyć bezpieczeństwo z dążeniem do otwierania obiektów?

Swoimi obserwacjami podzielą się radcowie prawni, którzy wnikliwie śledzą temat, wydają stosowne interpretacje i regularnie dzielą się swoimi wrażeniami na Twitterze oraz na Facebook’owej stronie „Sport i Prawo”.
Michał Gniatkowski – radca prawny (Kancelaria Gniatkowski www.gniatkowski.com). Wielkopolski Związek Piłki Nożnej – Członek Zarządu, Przewodniczący Zespołu ds. Opiniowania Projektów Obiektów. Członek Komisji Licencji Klubowych PZPN. Brał udział w zakładaniu stowarzyszeń, fundacji, klubów sportowych w formie spółek z o.o., związków stowarzyszeń, związków pracodawców i klastrów. Wykładowca na Podyplomowym Studium Marketingu Sportu na Szkole Głównej Handlowej w Warszawie („Prawne podstawy sportu”). Współpracuje ze Stowarzyszeniem Gmin i Powiatów Wielkopolski, organizacjami Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej i klubami sportowymi. Członek Rady Programowej i wieloletni współpracownik Fundacji Instytutu Rozwoju Infrastruktury Sportowej.
Paweł Sliwowski – radca prawny (Kancelaria Gniatkowski www.gniatkowski.com). Pracuje na co dzień dla jednej z jednostek samorządu terytorialnego, a także zajmuje się stałą obsługą prawną Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej. W obszarze jego zainteresowań znajdują się w szczególności: prawo i postępowanie cywilne, prawo sportowe, prawo publiczne oraz prawo stowarzyszeń i fundacji. Obsługuje trzeci sektor – przygotowywał statuty stowarzyszeń i fundacji, a także tworzył spółki z o.o. non profit. Reprezentował kluby sportowe przed organami administracji publicznej oraz sądami. Współtwórca „Poradnika NGO” oraz współautor strony „Sport i prawo” na portalu społecznościowym Facebook.
O praktycznym aspekcie odmrażania obiektów sportowych opowie nam P. Mariusz Gawlik – Prezes OSiR Świebodzice. Pan Prezes podzieli się z Państwem także doświadczeniami z funkcjonowania tarczy antykryzysowej.

Już dziś zachęcamy do zadawania pytań zarówno na Grupie na Facebooku: https://www.facebook.com/groups/553993578551651/, lub na żywo w trakcie transmisji.

Do zobaczenia jutro, 13 maja – startujemy od godz. 9.00
YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=BkvEsVu4EZg