Prenumerata

Prenumeratę możesz zamówić:

1. Odsyłając wypełniony kupon prenumeraty faksem na numer: 22 205 04 94
2. Odsyłając wypełniony kupon drogą elektroniczną na adres e-mail: prenumerata@boiskaistadiony.pl
3. Odsyłając wypełniony kupon pocztą na adres: AGM Grupa Mediowa, ul. Sikorskiego 33a lok. 17, 05-091 Ząbki – z dopiskiem PRENUMERATA

BIS_prenumerta

BIS_numery_arch