Od idei do realizacji

Obiekt, który powstał w Markach to inwestycja na miarę XXI wieku. Zastosowane technologie przyczynią się do efektywnej ochrony środowiska, komfortu użytkowania i wydajności budynku. Mareckie Centrum Edukacyjno-Rekreacyjne błyskawicznie stało się wizytówką miasta. Sala widowiskowa, pływalnia, boiska i hala sportowa tętnią życiem już od początku grudnia.

Prace nad projektem Mareckiego Centrum Edukacyjno-Rekreacyjnego rozpoczęły się w 2011 r., kiedy miasto Marki ogłosiło konkurs architektoniczny na projekt kompleksu edukacyjno-sportowego. Zwycięzcą konkursu została pracownia architektoniczna Punkt Zero, która przedstawiła najbardziej innowacyjną koncepcję efektywności energetycznej w 15-letnim cyklu użytkowania obiektu, a generalnym wykonawcą została fi rma Budimex SA, z którą umowę podpisano w marcu 2018 r. Zastosowane w MCER rozwiązania ekologiczne potwierdza certyfi kat Green Building Standard (GBS) oraz certyfi kat BREEAM (BRE Environmental Assessment Metod).

Trzy w jednym

Przez blisko 7 lat trwały prace przygotowawcze projektu do realizacji oraz prace nad formą jej fi nansowania. Budowa MCER rozpoczęła się w marcu 2018 r. i trwała zaledwie rok i 7 miesięcy. Od września 2019 r. funkcjonuje szkoła podstawowa, przewidziana dla 1200 dzieci, a trzy miesiące później swoją działalność rozpoczęła część rekreacyjno-sportowa.

Trzy w jednym, czyli szkoła, centrum sportowe i centrum kulturalne znajdują się pod jednym dachem. Inwestycja zajmuje powierzchnię ponad 4 ha. Przestrzeń użytkowa to 15 tys. m2. Obejmuje ona budynek szkoły z pełnowymiarowym boiskiem piłkarskim ze sztuczną nawierzchnią, certyfi kowanym do rozgrywek 3 ligi, boiskiem wielofunkcyjnym, a także certyfi kowanym stadionem lekkoatletycznym kat. V oraz budynek sportowo-rekreacyjny, w którym mieszczą się m.in. sala widowiskowa, basen sportowy i profesjonalna hala sportowa.

Już od pierwszych dni otwarcia, centrum tętni życiem. Zarządca kompleksu – spółka Mareckie Inwestycje Miejskie, uruchomił szereg zajęć dla uczniów oraz zajęcia rekreacyjne i sportowe dla mieszkańców w każdym wieku. Szeroka oferta edukacyjna, rekreacyjna i sportowa jest realizowana na wyjątkowej przestrzeni.

WIĘCEJ W MAGAZYNIE „BOISKA I STADIONY” NR 23

 

TEKST I FOTO – MARECKIE INWESTYCJE MIEJSKIE