Reklama

Bezpieczne place zabaw

Budować z sercem, budować z głową

Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami, każde urządzenie wprowadzane do sprzedaży powinno mieć instrukcję, na podstawie której określa się bezpieczeństwo produktu.

Wykonując kontrole placów zabaw wybudowanych w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła” w 2011 roku w województwie małopolskim i śląskim, w podsumowaniu stwierdziłam, że największym błędem, który mścił się na producentach, wykonawcach i inwestorach, był brak prawidłowo opracowanej dokumentacji, o której mówi norma PN-EN 1176‑1:2009, pkt 6.

Ustawa o bezpieczeństwie
W instrukcji do każdego urządzenia i nawierzchni powinny znaleźć się wytyczne dotyczące urządzeń wykonanych na podstawie normy PN-EN 1176:2009, ich montażu, stref bezpiecznego upadku, ukierunkowania względem słońca i wiatru, odniesienia do szczególnych zagrożeń i inne (w normie opis, co powinno znaleźć się w instrukcjach, zajmuje dwie strony)…

WIĘCEJ W MAGAZYNIE „BOISKA I STADIONY” NR 8/2012

 


TEKST I FOTO: MARIA CESARSKA