Centrum Kultury Fizycznej i Sportu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Kompleks sportowy na miarę XXI wieku

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy systematycznie rozbudowuje infrastrukturę sportową. Budowa i modernizacja uczelnianego kompleksu sportowego to jedna z największych inwestycji ostatnich lat. Centrum Edukacji Kultury Fizycznej i Sportu UKW mieści się nieopodal głównego campusu uczelni. Powstanie nowych obiektów pozwoliło na zrewitalizowanie obszaru zajmowanego niegdyś przez klub Polonia Bydgoszcz. Władze miasta przekazały uczelni teren pod budowę nowoczesnego kompleksu w 2003 r., a sam plan realizacji przyjęto pięć lat później. Projekt budowy i modernizacji uczelnianego kompleksu sportowego  został zrealizowany dwuetapowo: w latach 2010–2013 oraz 2012–2015.

Inwestycja w dwóch etapach

Pierwszy etap inwestycji rozpoczęto pięć lat temu. Wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę Centrum Edukacji Kultury Fizycznej i Sportu odbyło się 27 października 2010 r. Dotychczasowy obiekt, w którym mieścił się basen, został całkowicie przebudowany, rozbudowana została hala, powstały sale dydaktyczne oraz laboratoria. Ponadto zaprojektowano salę sztuk walki, wyposażono pomieszczenia sportowe w niezbędny sprzęt oraz zaopatrzono laboratoria wysiłkowe w specjalistyczną aparaturę. Całkowita wartość projektu wyniosła 30 096 428 zł. Został on sfinansowany ze środków unijnych.

Drugi etap inwestycji zakończył się w połowie 2015 r. W październiku oddano do użytku znajdujące się w sąsiedztwie nowo powstałego Centrum trzy wybudowane boiska oraz budynek dydaktyczno-usługowy. Ponadto w ramach przedsięwzięcia zmodernizowano i ogrodzono korty tenisowe oraz cały teren objęty pozwoleniem na budowę, wykonano chodniki, place utwardzone oraz elementy małej architektury wraz z zagospodarowaniem terenu. Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniósł 12 641 961 zł, z czego 8 211 486 zł pochodziło ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

WIĘCEJ W MAGAZYNIE „BOISKA I STADIONY” NR 15

 

TEKST I FOTO – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy