„Dolny Śląsk dla Królowej Sportu”

Gmina Łagiewniki to pierwsza z 16 gmin województwa dolnośląskiego, która zakończyła budowę kompleksu lekkoatletycznego w ramach programu „Dolny Śląsk dla Królowej Sportu”.

Kompleks lekkoatletyczny w Łagiewnikach
Nowy obiekt otwarto na terenie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II przy ul. Jedności Narodowej 38 w Łagiewnikach. Inwestycja planowo miała zostać zakończona do 30 listopada 2013 r., wykonawca frma DABROBAU przyspieszył jednak prace. Dzięki temu oddanie obiektu do użytku było możliwe już 12 września. Uroczystego otwarcia dokonali marszałek Rafał Jurklowaniec oraz wicemarszałek Radosław Mołoń w obecności władz gminy, jak i dolnośląskich olimpijczyków.

Uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Łagiewnikach mają do dyspozycji:

  • 4-torową bieżnię o długości 200 m z nawierzchnią syntetyczną,
  • 6-torową bieżnię do sprintu o długości 100 m z nawierzchnią syntetyczną,
  • skocznię w dal z 40-metrowym rozbiegiem,
  • stanowisko do pchnięcia kulą,
  • trawiaste boisko do piłki nożnej (30 × 45 metrów).

Ogrodzony obiekt został wyposażony w specjalne murowane podium do dekoracji najlepszych zawodników. Gmina zagospodarowała również teren wokół boiska, wybudowano chodniki i szutrową drogę dojazdową do obiektu.

WIĘCEJ W MAGAZYNIE „BOISKA I STADIONY” NR 11

 

OPRACOWANIE: Jakub Mościcki
FOTO: Urząd Gminy w Łagiewnikach