Lodowisko – inwestycja, która zwraca się w kilka lat

alles-201W ostatnich latach coraz więcej gmin i miast inwestuje w rozwój bazy sportowej. Ciekawym i coraz bardziej popularnym zjawiskiem w polskich miastach jest budowa mobilnych i zadaszonych lodowisk zwiększających bazy sportowe miast, a jednocześnie aktywizujących mieszkańców do ruchu.

Lodowiska w Polsce na przestrzeni ostatniego dziesięciolecia

Co ciekawe, zgodnie z danymi statystycznymi GUS w roku 2014 sztucznie mrożonych lodowisk było już ogółem 250. Przyczynił się do tego m.in. pilotażowy program pn. „Biały Orlik”, realizowany w latach 2010–2012. Jednak popyt na tego typu obiekty sportowe w Polsce stale rośnie. Jazda na łyżwach nie wymaga zasobnego portfela ani drogiego sprzętu. Wystarczy kilkanaście, kilkadziesiąt złotych, by można się cieszyć urokami ślizgania po lodzie – samo wypożyczenie łyżew to koszt kilkunastu złotych, w zależności od regionu, natomiast godzinna jazda po lodowisku to wydatek ok. 10 zł.

Obecnie w większości miasta posiadają mniej lub bardziej rozbudowaną infrastrukturę sportową i rekreacyjną, chociażby w postaci Orlików, boisk, siłowni zewnętrznych i placów zabaw. Kwestia lokalizacji nowego obiektu sportowo-rekreacyjnego, jakim jest lodowisko, jest kluczowa dla późniejszego użytkowania. Wpływa na to wiele czynników, m.in.:

 • sąsiedztwo lub lokalizacja w obrębie innych obiektów sportowo-rekreacyjnych,
 • dostęp do miejsc parkingowych,
 • dostępność środków komunikacji publicznej,
 • infrastruktura drogowa,
 • widoczność obiektu,
 • oddalenie od centrum miasta i głównych osiedli.

Budowa lodowisk na przykładzie obiektu całorocznego

Firma Alles Cool tylko w roku 2017 dostarczyła ok. 20 lodowisk całorocznych oraz mobilnych, plasując się tym samym w czołówce firm dostarczających lodowiska w skali kraju. Jednym z przykładów lodowiska całorocznego zrealizowanego przez firmę Alles Cool jest obiekt multifunkcyjny w Ostrowie Wielkopolskim.

Budowa zadaszonego lodowiska z funkcją rolkowiska w Ostrowie Wielkopolskim trwała 6 miesięcy i kosztowała ok. 3,3 mln zł. W grudniu 2017 r. pierwsze osoby wypróbowały świeżą taflę, nowe łyżwy i szatnie. Powstał nowy obiekt sportowy, który swoim wyglądem przyciąga młodych i starszych łyżwiarzy. Lodowisko zostało zlokalizowane w sąsiedztwie boiska, skate parku i placu zabaw, w zielonej części miasta. Ciekawy kształt, nowoczesna i zbieżna z barwami miasta kolorystyka przyciągają wzrok mieszkańców i odwiedzających Ostrów Wielkopolski.

Parametry techniczne obiektu:

 • powierzchnia zabudowy: około 1500 m2, w tym hala lodowiska około 1250 m2 i budynek zaplecza 250 m2,
 • wymiary hali: 25 × 50 m,
 • wymiary tafli lodowiska: 20 × 45 m, powierzchnia 900 m2.

alles-202Na przykładzie Ostrowa Wielkopolskiego warto podkreślić, że lodowisko wraz z budynkiem zajmuje działkę o wymiarach ok. 61 × 42 m. Oczywiście wymiary każdej tafli lodowiska, a tym samym hali, są zależne od wymogów użytkownika, jednak rząd wielkości obiektu w Ostrowie Wielkopolskim obrazuje, jak niewielkim obszarem w stosunku do wielkości obiektu winien dysponować inwestor.

Dynamiczny rozwój firmy Alles Cool pozwala na kompleksową opiekę nad inwestycją lodowiska całorocznego, jak i mobilnego – od projektu, przez realizację, aż po przeszkolenie obsługi. Proponowane rozwiązania projektowe są rezultatem wieloletnich doświadczeń. Współpraca z inwestorem pozwala firmie tworzyć strategię marketingową oraz programy sprzedażowe skierowane do konkretnej grupy odbiorców. Przykładowe lodowisko w Ostrowie Wielkopolskim generuje dzięki temu przychody na poziomie ok. 160 tys. zł miesięcznie.

Prawidłowo zarządzany obiekt przynosi zyski z kilku źródeł:

 • sprzedaż wejściówek na lodowisko/rolkowisko,
 • wynajem łyżew i rolek,
 • ostrzenie i naprawa łyżew,
 • naprawa rolek,
 • dzierżawa pomieszczeń pod sklepik,
 • reklamy.

Z danych miasta Ostrów Wielkopolski liczącego około 75 500 mieszkańców wynika, że w sezonie lodowiskowym 2017/2018 jeździło tam 46 700 łyżwiarzy. To piękny wynik, coraz częściej powtarzający się w Polsce na innych obiektach lodowiskowych.

Podsumowanie

Szacuje się, że okres zwrotu nakładów finansowych dla obiektów w technologii, w jakiej wykonano lodowisko w Ostrowie Wielkopolskim, w zależności od obłożenia, warunków pogodowych i sposobu zarządzania obiektem waha się od 5 do 8 lat. Perspektywa wybudowania obiektu spełniającego zarówno rolę sportową, jak i kulturalno-społeczną z pełną infrastrukturą za kwotę ok. 3,5 mln zł, ze stosunkowo krótkim okresem zwrotu inwestycji, jest ciekawa nie tylko dla samorządów, lecz także prywatnych przedsiębiorców, którzy zaczynają postrzegać takie inwestycje jako rozwojowe i przynoszące zyski. Hala lodowiskowa jako stosunkowo duży obiekt przyciąga uwagę nie tylko osób prywatnych, lecz także firm, co sprzyja działaniom menadżerskim i reklamowym wokół niego, staje się nowym elementem w krajobrazie miejskim, służącym społeczności lokalnej. Inwestycja, jaką jest budowa hali lodowiskowej z budynkiem zaplecza, ma niepodważalną przewagę nad innymi ze względu na możliwość szybkiego zwrotu nakładów. Niebanalny wygląd, wielorakość sposobów wykorzystania, krzewienie sportowego trybu spędzania wolnego czasu czy w końcu krótki okres realizacji w połączeniu ze stosunkowo niskimi kosztami stawiają lodowiskowe hale namiotowe na czele inwestycji, które powinny być promowane i realizowane w miastach, powiatach i gminach.

Zastanawiają się Państwo nad lodowiskiem? Z chęcią odpowiemy na każde pytanie, przedstawimy koszty oraz podzielimy się naszym doświadczeniem.

Autor jest właścicielem firmy Alles Cool.

Kontakt:

ALLES COOL Chłodnictwo Klimatyzacja Wentylacja Jacek Stempin

ul. Wrocławska 13B, 63‒600 Kępno

tel. kom.: 603 789 781

jacek.stempin@allescool.com.pl,

www.allescool.com.pl

 

TEKST – Jacek Stempin

FOTO – Firma Alles Cool