Mieszanka traw SOS

Innowacje sportowe

Mieszanka traw Barenbrug SOS zwyciężyła w konkursie „Innowacje sportowe” w Holandii. W konkursie tym brano pod uwagę produkty, które mają wpływ na poprawę funkcjonowania boisk sportowych, pól golfowych i innych terenów rekreacyjnych.
SOS jest mieszanką traw, która kiełkuje w niskich temperaturach (od około 6oC). Może być używana do podsiewów boisk wczesną wiosną i późną jesienią. Pozwala to m.in. na wydłużenie czasu użytkowania boisk sportowych o około 100 godzin gry w ciągu roku. SOS to również szybsza regeneracja uszkodzeń powstałych na boisku w czasie o połowę krótszym niż przy dotychczas stosowanych mieszankach traw.

 


ŹRÓDŁO: BARENBRUG