Obiekt na miarę miasta – Stadion sportowy przy ul. Budowlanej w Mińsku Mazowieckim

Na to, co wydarzyło się w Mińsku Mazowieckim 21 marca 2016 r., czyli w pierwszym dniu wiosny, środowiska sportowe z Mińska oraz osoby, które cenią sobie aktywność fizyczną w formie rekreacyjnej, stadionu wielofunkcyjnego w mieście sięgają końca lat 60.

Pierwsze próby

W 1973 r. wmurowany został nawet kamień węgielny pod wykonaną dekoracyjną bramą, która miała być głównym wejściem na stadion. W latach późniejszych powstawały kolejne projekty i koncepcje. Pewien zakres prac został nawet wykonany, kilka pokoleń uczniów i nauczycieli nieistniejącej już Szkoły Podstawowej nr 3 im. Tadeusza Kościuszki oraz Zespołu Szkół nr 1 (popularnej Budowlanki) pracowało na tym terenie w czynach społecznych. Nieukończona inwestycja straszyła wszystkich swym wyglądem i stanowiła zagrożenie dla tych, którzy mimo wszystko chcieli w tym miejscu podejmować aktywność fizyczną.

W 2007 r. powstał projekt przygotowany przez Autorskie Biuro Architektoniczne Barbara i Janusz Targowscy z Warszawy, który miał doprowadzić do powstania w Mińsku Centrum Pobytowego na Euro 2012. Projekt ten nie doczekał się realizacji w pełnym zakresie, ale po weryfikacji w roku 2014 stał się podstawą do opracowania wersji docelowej. Rysunki zamienne do projektu, według którego powstał obecny obiekt, zostały opracowane w kwietniu 2015 r. przez Biuro Projektowe Woźnicki, Zdanowicz Architekci również z Warszawy. Ostateczna wersja projektu była poprzedzona wieloma konsultacjami oraz burzliwymi dyskusjami w komisji trójstronnej w składzie: Urząd Miasta – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – Biuro Projektowe.

Projekt ostateczny, mimo że może najskromniejszy w stosunku do swoich poprzedników, miał jedną podstawową cechę, która go wyróżniała – doprowadził do rozpoczęcia realizacji inwestycji.

Rozpoczęcie prac

W dniu 8 maja 2015 r. w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącym zadania „Budowa stadionu sportowego przy ul. Budowlanej” wyłoniono generalnego wykonawcę inwestycji, którym została firma Gardenia Sport Sp. z o.o. Pierwsze maszyny wjechały na teren budowy 9 czerwca 2015 r., w dniu 12 lutego 2016 r., czyli po 9 miesiącach, obiekt otrzymał pozwolenie na użytkowanie, zaś 21 marca 2016 r. dokonano oficjalnego otwarcia.

Kroki milowe

Zadanie pod nazwą „Budowa stadionu sportowego przy ul. Budowlanej” nie doczekałoby się realizacji bez wsparcia wielu instytucji i osób. Należą do nich:

  1. Pomysł oraz lobbing. Za tymi hasłami kryje się bardzo prężna inicjatywa lokalna reprezentowana przez pasjonatów sportu: Artura Sikorskiego, Bartosza Mazanki, Janusza Puchalskiego i wielu innych, którym udaje się zebrać ponad 1000 podpisów pod wnioskiem do budżetu. Następnie zakładają fanpage na Facebooku i nieustannie dozorują przebieg inwestycji, relacjonując go mieszkańcom miasta.
  2. Decyzja. Burmistrz Miasta Marcin Jakubowski wpisuje zadanie do projektu budżetu miasta 2015/2016.
  3. Poparcie. Rada Miasta Mińska Mazowieckiego akceptuje pomysł oraz realizację.
  4. Wsparcie finansowe. Joanna Dutkiewicz – kierownik Wydziału Rozwoju Gospodarczego Miasta wraz z pracownikami działu rozpoczyna poszukiwania możliwości pozyskania wsparcia finansowego inwestycji.
  5. Projekt. Autorskie Biuro Architektoniczne Barbara i Janusz Targowscy oraz Bartosz Zdanowicz z Biura Projektowego Woźnicki, Zdanowicz Architekci.
  6. Realizacja. Firma Gardenia Sport Sp. z o.o. – Tomasz Bernat oraz kierownik budowy Marcin Kulaszewicz i wykonawca robót ziemnych Marcin Soczewka.
  7. Nadzór. Wiceburmistrz Krzysztof Michalik. Inspektorzy: Adam Młynarski, Kazimierz Wąsowski i Jerzy Gałązka. Kierownik Wydziału Inwestycji Miasta Agnieszka Siporska wraz z pracownikami działu, szczególnie Hanną Zagrodzką i Mariolą Ciarkowską.
  8. Dofinansowanie. Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Infrastruktury Sportowej. Przy całkowitym koszcie inwestycji na poziomie 4 426 602,71 zł dofinansowanie wyniosło 1 280 000,00 zł, czyli blisko 30%.

Wszyscy ci ludzie doprowadzili do tego, że w końcu Mińsk Mazowiecki ma obiekt, na który czekał blisko pół wieku.

 

WIĘCEJ W MAGAZYNIE „BOISKA I STADIONY” NR 16

 

TEKST – Robert Smuga
FOTO – Archiwum MOSiR Mińsk Mazowiecki