Opis koncepcji ośrodka piłkarskiego Legii Warszawa w Sulejówku

W 2014 roku klub sportowy Legia Warszawa wybrał pracownię Estudio Lamela do zaprojektowania, na potrzeby szkolenia młodzieży w ramach rozwijania działalności sportowej, ośrodka Akademii Piłkarskiej.

Zadanie postawione przed pracownią polegało na przedstawieniu koncepcji zespołu boisk i obiektów sportowych towarzyszących oraz zaprojektowaniu budynku Akademii na wskazanym przez Legię terenie w Sulejówku. Teren, jako pozostałość po gliniankach, jest obecnie w trakcie przekształcania w przestrzeń uporządkowaną z włączeniem funkcji retencyjnej dla układu kanalizacji deszczowej w mieście. Legia Warszawa chce stworzyć na tym terenie w pełni profesjonalne i kompletne zaplecze dla Akademii Piłkarskiej, które ma służyć młodym sportowcom.

Projekt

Projekt koncepcyjny na powierzchni około 7 ha przewiduje stworzenie 4 boisk pełnowymiarowych, jednego boiska rezerwowego, 2 boisk treningowych dla bramkarzy, boisk do treningów technicznych oraz pawilonu szatniowego z zapleczem gastronomicznym. Jedno z pełnowymiarowych boisk ma być przygotowane do całorocznych treningów, dlatego przewiduje się przykrycie go w okresie zimowym halą pneumatyczną. Trzy boiska pełnowymiarowe zostaną wyposażone w sztuczną nawierzchnię, jedno będzie posiadało murawę
naturalną. Dopełnieniem obiektów sportowych będzie adaptowany na potrzeby bazy noclegowo-szkoleniowej, stojący w sąsiedztwie budynek o powierzchni około 2000 m2.
Należy zwrócić uwagę, że projektowane tereny Akademii zlokalizowano obok istniejących boisk piłkarskich miejscowego klubu sportowego Victorii Sulejówek.

Całość założenia została podzielona na dwa osobne obszary, które mogłyby być realizowane w różnych etapach, nie zakłócając procesu treningowego i wpisując się w nowo zaprojektowany obszar terenów zielonych. Wszystkie boiska zostaną oświetlone, uzyskają też drenaż i sztuczne nawadnianie. Do dalszej decyzji klubu pozostaje kwestia ewentualnego podgrzewania murawy.

WIĘCEJ W MAGAZYNIE „BOISKA I STADIONY” NR 13

 

TEKST I WIZUALIZACJE – ESTUDIO LAMELA