Podsumowanie II Ogólnopolskiego Forum Dyrektorów OSiR

II Ogólnopolskie Forum Dyrektorów OSiR odbyło się w dniach 1–2 października 2013 r. w Hotelu Willa Port Conference Resort & SPA**** w Ostródzie. W trakcie dwudniowych obrad licznie zgromadzeni przedstawiciele ośrodków sportu i rekreacji z całej Polski mieli możliwość uczestnictwa w interesujących panelach merytorycznych, zapoznania się z nowoczesnymi metodami zarządzania i marketingu czy rozwiązaniami stosowanymi w obiektach sportowych.

Forum otworzyła debata pt.: „OSiR Power – przyszłość, strategia, inwestycje”, którą poprowadził zastępca dyrektora BOSiR Białystok Piotr Bubela. Wśród ekspertów zasiedli: Janusz Kopaniak z Warszawskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, Grzegorz Kierozalski – zastępca burmistrza miasta Ostródy, Tomasz Pawłowski – prezes Zarządu Condohotels Management, właściciela Aquaparku w Ostródzie oraz Zbigniew Klonowski – prezes IAKS Polska. W starannie dobranej, dalszej części programu zawarte były wszelkie niezbędne kwestie związane z budżetem zadaniowym, jak również marketingiem miejsc czy outsourcingiem w sektorze publicznym. Wykłady prowadzili uznani w swojej dziedzinie eksperci – Ewaryst Kowalczyk, Jarosław Semrau oraz Wiktor Doktór.

W konferencji uczestniczyło ponad 120 osób z ponad 90 ośrodków i firm związanych z budową i eksploatacją obiektów sportowo-rekreacyjnych. Wysoka frekwencja oraz zainteresowanie uczestników świadczą o wielkim sukcesie przedsięwzięcia. Są jednoznacznym potwierdzeniem konieczności organizacji takich spotkań cyklicznie.

Forum to nie tylko wykłady, lecz także ciekawe rozmowy kuluarowe. W tym roku dodatkowo uczestnicy mogli sprawdzić swoje siły podczas I Mistrzostw Polski Dyrektorów OSiR w Grach Barowych. Zwycięzcami w poszczególnych konkurencjach zostali: w piłkarzykach – drużyna FC Rzeszów w składzie: Ryszard Kwiatek z Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji w Strzyżowie i Jerzy Hałka z MOSiR-u w Łańcucie, w dartach – Piotr Rygasiewicz z OSiR-u w Sokółce, natomiast w kręglach na konsoli Xbox – Jerzy Conradi z Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Redzie.

Spotkanie, poza obudową merytoryczną, było doskonałą okazją do integracji całej branży. To właśnie takie przedsięwzięcia pozwalają wypracować wspólny język w wielu spornych kwestiach, są płaszczyzną swobodnej wymiany poglądów i debaty na wiele tematów, a także – lub może przede wszystkim – dają możliwość osobistego poznania osób tworzących tę grupę i scementowania relacji pomiędzy poszczególnymi ośrodkami.

 

 

TEKST: Wioletta Wołkowycka
FOTO: Crew4you