Profesjonalna obsługa

Boiska z nawierzchnią sztuczną na dobre wpisały się już w krajobraz naszego kraju

 

Po kilku latach doświadczeń w eksploatacji licznie powstałych boisk coraz częściej słyszymy jednak o zamykaniu obiektów z powodu ich fatalnego stanu. Brak prawidłowej obsługi nawierzchni sztucznych prowadzi do ich stopniowego niszczenia oraz stwarza niebezpieczne warunki dla osób korzystających z zaniedbanego boiska. Ubytki granulatu powodują łamanie się lub odrywanie sztucznych włókien, prowadząc do uszkodzeń mechanicznych wiążących się z olbrzymimi kosztami naprawy lub całkowitym zamknięciem niebezpiecznego obiektu.

Zaniedbana nawierzchnia to duże ryzyko
Korzystanie z twardego, ubitego i śliskiego boiska, na którym zalegają różne niebezpieczne przedmioty, stwarza ryzyko groźnych urazów i kontuzji wśród użytkowników. Niepielęgnowana nawierzchnia sztuczna narażona jest również na czynniki biologiczne. Zadeptana powierzchnia, ubity granulat, zalegające nieczystości skutecznie blokują odpływ wody, na boisku zaczynają powstawać kałuże, tworzy się błoto i wilgotne warunki sprzyjające rozwijaniu się glonów, mchu, grzybów i chwastów. Zaniedbania takich obiektów spowodowane są najczęściej nieprawidłowościami w zarządzaniu, brakiem środków finansowych i właściwie wyedukowanej kadry. Główną część powstałych boisk sztucznych stanowią obiekty z programów rządowych, których głównym celem jest zachęcanie dzieci, młodzieży i dorosłych do czynnego i bezpiecznego uprawiania sportu. Opiekunowie takich obiektów zobowiązani są udostępniać je bezpłatnie, czego efektem jest bardzo duża frekwencja osób korzystających, a co za tym idzie – dosyć mocna eksploatacja nawierzchni boisk sztucznych. Programy i dotacje rządowe przyczyniły się do powstania kilku tysięcy nowoczesnych obiektów, lecz wraz z nimi pojawił się problem ich właściwego utrzymania, najczęściej związanego z ich dalszym finansowaniem. Brak wyszkolonej kadry, braki sprzętowe, brak możliwości samofinansowania – to wszystko prowadzi coraz częściej do całkowitej dewastacji takich obiektów.

Pielęgnacja boisk sztucznych
Profesjonalna obsługa boisk sztucznych to systematyczne wykonywanie różnego rodzaju zabiegów pielęgnacyjnych i renowacyjnych przy użyciu specjalistycznych maszyn. Do czynności pielęgnacji bieżącej należy zamiatanie powierzchni boiska, czyli usuwanie wszystkich niebezpiecznych dla użytkownika przedmiotów oraz sprzątanie zalegających nieczystości mogących zablokować drenaż nawierzchni. Trzeba również pamiętać o uzupełnianiu granulatu, który pod wpływem eksploatacji boiska stopniowo wynoszony jest na ubraniach i obuwiu użytkowników. Zabiegi te powinno się wykonać przynajmniej raz w miesiącu. Aby zapewnić właściwą miękkość i sprężystość nawierzchni sztucznej, która będzie chroniła nasze ciała, stawy przed groźnymi kontuzjami, musimy wykonać czynności rozluźnienia i napowietrzenia oraz wyrównanie poprzesuwanego granulatu. Zalecane jest wykonywanie tych zabiegów przynajmniej raz w tygodniu. Renowację nawierzchni przeprowadzamy około cztery razy w roku. Polega ona na wydobyciu i rozbryleniu ubitego granulatu, a także oczyszczeniu włókien z powłoki organicznej. W procesie właściwej pielęgnacji ważne jest, żeby wszystkie zalecane zabiegi były wykonywane systematycznie i przy użyciu maszyn do tego przeznaczonych. Co do instrukcji na temat prawidłowej pielęgnacji nawierzchni boisk sztucznych to na pewno będzie ona indywidualna dla każdego boiska. Mają na to wpływ różne czynniki: położenie, otoczenie i natężenie eksploatacji obiektu. W instrukcjach boisk sztucznych znajdziemy zapis odnoszący się do konieczności przeprowadzenia pielęgnacji przynajmniej 1–2 razy w roku. Jest to jednak zapis techniczny dotyczący warunków gwarancji niemający nic wspólnego z prawidłową pielęgnacją, która ma zapewniać właściwy komfort i bezpieczeństwo użytkownikom oraz wydłużenie okresu eksploatacji boiska. Niestety ten zapis często przyjmowany jest przez zarządców boisk jako częstotliwość prawidłowa i wystarczająca.

Maszyny Honda
Aries Power Equipment oferuje profesjonalny zestaw Honda F720 do pielęgnacji boisk i stadionów ze sztuczną trawą. Zestaw powstał w wyniku wieloletnich doświadczeń oraz wsłuchiwania się w potrzeby właścicieli boisk sztucznych. Został stworzony z myślą o efekcie pracy, funkcjonalności i łatwości w obsłudze. Honda F720 przeznaczony jest do bieżącej konserwacji każdego rodzaju nawierzchni syntetycznej oraz do jej renowacji. Zestaw zapewnia profesjonalne wykonanie wszystkich koniecznych zabiegów pielęgnacyjnych, których celem i efektem jest przedłużenie żywotności nawierzchni. Prawidłowa konserwacja płyty boiska ze sztuczną trawą z zastosowaniem profesjonalnego zestawu znacząco zwiększa komfort i przyjemność gry, a przede wszystkim zapewnia użytkownikom bezpieczne warunki do uprawiania sportu i rekreacji.

Autor jest menadżerem w firmie Aries Power Equipment Sp. z o.o. będącej dystrybutorem urządzeń Honda w Polsce.

Kontakt:
Aries Power Equipment Sp. z o.o. Dystrybutor Honda Power Equipment w Polsce
 ul. Wrocławska 25
01-493 Warszawa
tel. kom.: +48 513 069 860
p.cudny@ariespower.pl www.naszeboisko.pl www.mojahonda.pl

 

TEKST: Paweł Cudny
FOTO: Archiwum Firmy