Radosna szkoła

III edycja

Program „Radosna szkoła” opracowany przez rząd zakłada wsparcie finansowe szkół podstawowych, które zdecydują się na budowę lub modernizację nowoczesnych placów zabaw dla najmłodszych dzieci. Program zakłada również wsparcie finansowe szkół, które zdecydują się na zakup specjalistycznych pomocy dydaktycznych.

Ogólny opis idei wyposażenia szkolnych placów zabaw dla dzieci młodszych
W ramach projektu koncepcyjnego idei zagospodarowania szkolnych placów zabaw przedstawiono dwa warianty ich wielkości, z możliwością zlokalizowania od czterech do sześciu elementów wyposażenia w postaci pojedynczych elementów lub ich zestawów, łączonych w układy złożone. Fragment terenu lub działki, przeznaczony pod ustawienie urządzeń, wyposażenia i ciągów komunikacyjnych, powinien być płaski, żeby nie stawiać przeszkód dzieciom bądź osobom niepełnosprawnym (naturalne spadki terenu nie powinny przekraczać 0,5%), nie należy wyposażać tych terenów w schody…

WIĘCEJ W MAGAZYNIE „BOISKA I STADIONY” NR 5/2011

 


ŹRÓDŁO: MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ