Ruszył pilotażowy Program Regionalnego Budżetu sportowo-turystycznego „Aktywny Dolny Śląsk”

1 lutego 2016 r. na wrocławskim Stadionie Miejskim odbyła się konferencja prasowa oraz pierwsze konsultacje społeczne inaugurujące pilotażowy, innowacyjny program regionalnego budżetu sportowo-turystycznego „Aktywny Dolny Śląsk”, które poprowadził Jerzy Michalak, Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego.

Logo Budżet Aktywny Dolny Śląsk

W tym roku Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego rozpoczyna pierwszą edycję pilotażowego programu budżetu sportowo-turystycznego „Aktywny Dolny Śląsk. Dzięki niemu Dolnoślązacy będą mogli realnie współuczestniczyć w podejmowaniu społecznych inicjatyw na rzecz regionu. To obywatelski projekt wydatkowania pieniędzy publicznych, wychodzący naprzeciw potrzebom partycypacji społecznej. Budżet sportowo-turystyczny ma na celu budowanie i rozwijanie tożsamości Dolnoślązaków poprzez aktywizację społeczeństwa obywatelskiego na poziomie regionu. To także rozwijanie współzawodnictwa w pozyskiwaniu środków publicznych.

Pilotażowy Budżet będzie posiadał pulę 600 tysięcy złotych i dotyczył projektów „miękkich”, z zakresu upowszechniania sportu, turystyki i promowania walorów turystycznych regionu takich jak: imprezy turystyczne, lokalne zawody sportowe, zloty, rajdy, konferencje, seminaria dotyczące rozwoju turystyki, promocji regionu, promowania lokalnych produktów i atrakcji turystycznych, oraz np. publikacje wydawnictw o charakterze turystycznym (tj. przewodniki, foldery, katalogi, informatory etc.)

Budżet realizowany będzie dla całego województwa dolnośląskiego, w podziale na 5 okręgów: 
1) Jeleniogórskiego: obejmującego miasto Jelenia Góra oraz powiaty: jeleniogórski, kamienno-górski, lwówecki, lubański, zgorzelecki i bolesławiecki

2) Wałbrzyskiego: obejmującego miasto Wałbrzych oraz powiaty: wałbrzyski, kłodzki, ząbkowicki, dzierżoniowski, świdnicki

3) Legnickiego: obejmującego miasto Legnica oraz powiaty: legnicki, głogowski, polkowicki, lubiński, złotoryjski i jaworski

4) Wrocławskiego: obejmującego powiat wrocławski (ziemski), średzki, wołowski, trzebnicki, górowski, milicki, oleśnicki, oławski, strzeliński

5) miasta Wrocław

Budżet sportowo-turystyczny Aktywny Dolny Śląsk w liczbach

Budżet wydarzeń sportowych i turystycznych

Budżet sportowo-turystyczny „Aktywny Dolny Śląsk”, stanowi część budżetu Województwa przeznaczoną do dyspozycji mieszkańców na wydarzenia sportowe i turystyczne. Po raz pierwszy mają oni okazję do zgłaszania swoich pomysłów, dyskusji nad nimi, a następnie wyboru rozwiązań w głosowaniu. Tegoroczna pierwsza edycja będzie stanowiła projekt pilotażowy, którego głównym zadaniem będzie sprawdzenie na ile mieszkańcy będą chcieli się zaangażować w tę formę partycypacji społecznej. Istotnym elementem tej edycji będzie weryfikacja technicznych aspektów projektu.

W każdym okręgu kwota budżetu podzielona będzie w równych proporcjach po 120 tys. zł (łącznie 600 tys. dla Dolnego Śląska). Wniosek może zgłosić każdy, pełnoletni mieszkaniec Województwa. Kwota za jednostkowe zadanie realizowane w ramach Budżetu nie może przekraczać 40 tysięcy złotych. Każdy z subregionów w efekcie wyłoni „własne” zwycięskie projekty. Poddawany konsultacjom regulamin zakłada, że z inicjatywami mogą wychodzić mieszkańcy województwa, którzy skończyli 18 lat i przekonali do swojego pomysłu co najmniej 50 osób. Weryfikacja złożonych projektów pod kątem m.in. zgodności z prawem, możliwości i kosztów realizacji będzie zadaniem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Zgodnie z regulaminem uprawnieni do składania wniosków będą pełnoletni Dolnoślązacy. Natomiast do głosowania nad projektami konkursowymi uprawnieni będą 16-latkowie. Ci młodzi Dolnoślązacy, uprawiając aktywnie sport są już często w tym wieku mistrzami Polski czy Europy w swoich dyscyplinach sportowych dlatego ich czynny udział w głosowaniach nad projektami uważam po prostu za działanie fair wobec nich – powiedział Jerzy Michalak, Członek Zarządu Województwa.

Budżet sportowo-turystyczny Aktywny Dolny Śląsk w liczbach

Celem Programu Budżetu „Aktywny Dolny Śląsk” jest przede wszystkim stworzenie skutecznego narzędzia budowania społeczeństwa obywatelskiego na Dolnym Śląsku i wzmacniania poczucia identyfikacji z regionem. Tworzony wspólnie budżet będzie pełnić jednocześnie rolę konsultacyjną dla Zarządu Województwa. Nie będzie to jednak budżet inwestycyjny. Zgłaszanym zadaniem może być każda ponadlokalna inicjatywa obywatelska, która przyczynia się do rozwoju i popularyzacji dolnośląskiego sportu i turystyki, z wyłączeniem zadań uprzednio dofinansowanych z budżetu Województwa oraz projektów infrastrukturalnych. W tym zakresie warto przypomnieć, że dolnośląski Samorząd z dużym sukcesem realizuje pionierskie programy inwestycyjne, tj. budowa stadionów lekkoatletycznych („Dolny Śląsk dla Królowej Sportu”) oraz przyszkolnych pływalni („Dolnośląskie Delfinki”).

Rozpoczynamy konsultacje społeczne programu, który zawiera w sobie elementy budżetu partycypacyjnego, obywatelskiego. Chcemy ten projekt konsultować, chcemy aby ten projekt był wspólną pracą środowisk obywatelskich i samorządu. Otwieramy się na te środowiska które partycypują w środkach publicznych przeznaczonych na sport i turystykę – mówił podczas konferencji Jerzy Michalak, Członek Zarządu Województwa.

Konsultacje społeczne będą odbywać się od 1 lutego do 15 marca 2016 roku w Jeleniej Górze, Bolesławcu, Strzegomiu, Wałbrzychu, Legnicy, Złotoryi, Wołowie, Wrocławiu i Brzegu Dolnym. Po okresie konsultacji, nastąpi zgłaszanie projektów konkursowych (16 marca – 6 kwietnia br.). Po weryfikacji formalno-merytorycznej wniosków poddane zostaną one społecznemu głosowaniu (8-22 maja br.). Konkursy na realizację wyłonionych w głosowaniu zwycięskich projektów odbędą się między 5 czerwca a 18 lipca br. Realizacja projektów rozpocznie się 19 lipca i potrwa do końca 2016 roku.