Reklama

Sport w Konstancinie

Projektowany zespół sportowo-rekreacyjny

Projektowany zespół sportowo-rekreacyjny będzie zlokalizowany między ulicami
Bielawską i Mirkowską a torami kolejowymi i wałem przeciwpowodziowym rzeki
Jeziorki w rejonie Klarysewa wschodniego w Konstancinie-Jeziornie.

Wraz z parkingiem dla samochodów osobowych kompleks zajmie ponad hektar. W sąsiedztwie, po drugiej stronie ulicy Bielawskiej, znajduje się Zespół Szkół nr 3, którego uczniowie będą korzystali z zaprojektowanych urządzeń. Fragment wschodni terenu znajduje się w granicach Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, dla którego obowiązuje wiele obostrzeń dotyczących zagospodarowania, m.in. nakaz zachowania co najmniej 70% powierzchni biologicznie czynnej, co przekłada się na niską intensywność zagospodarowania. Dodatkowo teren jest w bezpośrednim sąsiedztwie toru kolejowego i w zakresie oddziałującym na wał przeciwpowodziowy. Przy terenie znajduje się przystanek autobusowy.

Atrakcje
Na terenie zespołu sportowego zaprojektowano:

  • boisko wielofunkcyjne (mini piłka nożna, mini piłka ręczna) z miękką nawierzchnią poliuretanową o wymiarach 40 × 21 m, z łapaczami piłek o wysokości 6 m od strony bramek i 4 m z pozostałych stron. Na boisko będzie dostęp bramą główną o szerokości około 3 m i dwiema furtkami dodatkowymi. Wymiary boiska dostosowano do wielkości działki i ograniczeń wynikających z zapisów w planie i sąsiedztwa,
  • boisko do siatkówki o wymiarach 18 × 10 m z nawierzchnią trawiastą (trawa wzmocniona geosiatką),
  • plac do skateparku o powierzchni około 260 m2 z posadzką betonową i urządzeniami typu rampy, półki, „chinese bank”, „cycek”, platforma,
  • plac z urządzeniami do ćwiczeń (równoważnia, wyciąg górny, narciarz/surfer, poręcze równoległe, biegacz, drążek do podciągania) z nawierzchnią trawiastą (trawa wzmocniona geosiatką),
  • plac ze ścianką wspinaczkową o wysokości 4 m z imitacją skały z nawierzchnią trawiastą (trawa wzmocniona geosiatką).

WIĘCEJ W MAGAZYNIE „BOISKA I STADIONY” – WYDANIE NR 10

 


TEKST: WOJCIECH KAWĘCZYŃSKI
WIZUALIZACJI: WOJCIECH KAWĘCZYŃSKI