Systemy nawierzchni sportowych Novofloor

Najwyższa jakość

Bazując na ponad trzydziestoletnim doświadczeniu w produkcji chemicznej, specjaliści z laboratorium badawczo rozwojowego firmy Novol opracowali systemy nawierzchni sportowych i posadzek przemysłowych NOVOFLOOR.

Zaawansowane technologicznie receptury produktów NOVOFLOOR pozwalają na ich bezproblemowe stosowanie zarówno w obiektach zamkniętych (hale sportowe, sale gimnastyczne, pomieszczenia rekreacyjne), jak i zewnętrznych (boiska wielofunkcyjne, bieżnie lekkoatletyczne, place zabaw). Nowoczesne rozwiązania spełniają wymagania europejskich standardów i norm (PN-EN 14877, PN-EN 14904, PN-EN 1177:2009, PN-EN 13813, PN-EN 15330) i mają certyfikaty niezależnych laboratoriów i stowarzyszeń, m.in. ITB, TÜV Rheinland, IAAF, ITF.

Nawierzchnie sportowe wewnętrzne
Nawierzchnie sportowe NOVOFLOOR do obiektów wewnętrznych spełniają wymagania normy PN-EN 14904:2009 i mają oznakowanie CE. Przeznaczone są do obiektów wielofunkcyjnych, multisportowych i gimnastyki. Są to systemy punktowo-elastyczne (typ P1), powierzchniowo-elastyczne (typ Mj3) oraz kombi-elastyczne (typ K3). Zastosowane w nawierzchniach wodorozcieńczalne, barwne lakiery nawierzchniowe mają wysoki współczynnik BHMR (Black Heel Mark Resistance), czyli są bardzo odporne na powstawanie śladów po obuwiu.

Nawierzchnie sportowe zewnętrzne
Nawierzchnie sportowe NOVOFLOOR dedykowane obiektom zewnętrznym to szeroka gama systemów. Spełniają wymagania europejskich norm PN-EN 14877, PN-EN 1177 i mogą być wykonywane jako przepuszczalne dla wody. Nawierzchnie lekkoatletyczne linii NOVOFLOOR mają certyfikaty międzynarodowej organizacji IAAF Product Certificate. Nawierzchnie sportowe z powodzeniem są układane w obiektach realizowanych w rządowych programach „Moje Boisko – Orlik 2012” i „Radosna szkoła”.

 

Liczy się jakość
Jakość jest dla firmy Novol priorytetem na każdym etapie życia wyrobu, począwszy od momentu jego opracowania. Wdrożony system zarządzania jakością zgodny z wymaganiami normy ISO 9001:2008 gwarantuje, że charakterystyka produktów, które trafiają do odbiorców w Europie, Azji i Afryce, jest wynikiem zastosowania w zoptymalizowanym procesie produkcji sprawdzonych surowców od wyselekcjonowanych dostawców. Własne laboratorium daje pełną niezależność prowadzonych projektów i brak konieczności oczekiwania na wyniki zewnętrznych analiz. Pozwala to na znacznie szybsze testowanie proponowanych rozwiązań technologicznych. Żeby mieć pewność, że materiały spełniają najwyższe kryteria oceny stawiane przez profesjonalnych odbiorców, stale unowocześnia się receptury produkcyjne i prowadzi pełną kontrolę nad każdym ich parametrem. Ze strony teoretycznej laboratorium badawczo-rozwojowe zajmuje się opracowaniem dokumentacji technicznej i środowiskowej poszczególnych produktów, a także uzyskiwaniem niezbędnych dla tych wyrobów atestów, certyfikatów i aprobat. Nadrzędnym celem wszystkich prac laboratoryjnych jest to, żeby w pełni dostosować produkt do wymagań klienta i specyfiki rynku.

Odpowiedzialność za środowisko
Zgodnie ze światowymi tendencjami w ochronie środowiska firma przystąpiła do realizacji programu „Odpowiedzialność i troska”. Był to krok w kierunku zintegrowania systemu jakości z systemem zarządzania środowiskiem ISO 14001:2004, dzięki któremu udało się zrealizować szereg działań zmierzających do ograniczenia szkodliwych emisji do środowiska naturalnego i poprawy jego stanu.

Nagrody i wyróżnienia
Filozofia działania przynosi efekty. Nagroda Gospodarcza Prezydenta RP w kategorii „Ład korporacyjny i społeczna odpowiedzialność biznesu” przyznana w połowie 2011 roku, „Perła Polskiej Gospodarki 2011” i „Fair Play” to tylko niektóre nagrody, jakimi firma Novol została uhonorowana. Na uwagę zasługują również wyróżnienia: Złoty Medal targów Budma 2011 dla produktu NOVOFLOOR P21 GREE N (specjalistyczny klej do traw syntetycznych), „Produkt na Medal 2012” dla bezpiecznej nawierzchni na place zabaw NOVOFLOOR PZ III i „Produkt na Medal 2013” dla wewnętrznej nawierzchni sportowej kombi-elastycznej.

Współpraca
Przystępując do programu „Budujemy sportową Polskę”, firma chce upowszechniać wiedzę w zakresie nawierzchni sportowych, zwłaszcza w aspekcie wpływu zastosowanych materiałów i sposobu ich aplikacji na bezpieczeństwo użytkownika. Ma to szczególne znaczenie w przypadku obiektów użytkowanych przez młodzież i dzieci. Współpraca z samorządami to cenne źródło informacji płynących z rynku, które pozwala szybko reagować na jego potrzeby oraz dostosowywać materiały i systemy do coraz bardziej wymagającego odbiorcy. Za szczególne wsparcie realizacji programu „Budujemy sportową Polskę” firma została w 2012 roku uhonorowana tytułem ambasadora sportowej Polski, realizując strategiczne cele i pamiętając o społecznej odpowiedzialności biznesu.

KONTAKT: www.novol.pl

„BOISKA I STADIONY” – WYDANIE NR 10

 


TEKST: FIRMA NOVOL
FOTO: FIRMA NOVOL