Targi SAMORZĄD, PLAC ZABAW i EkoWaste już za nami

Targi usług dla Gmin i Powiatów SAMORZĄD, Targi Aranżacji Przestrzeni Rekreacyjnej dla Dzieci i Dorosłych PLAC ZABAW oraz Targi Gospodarki Odpadami, Recyklingu i Technik Komunalnych EkoWaste to kompleksowa propozycja, która została zaprezentowana w dniach 21–22 maja 2014 roku przez Centrum Targowo-Konferencyjne Expo Silesia w Sosnowcu

 

W ciągu dwóch dni targowych zwiedzający mogli zapoznać się z ofertą ponad 70 firm. Eventy skupiły w jednym miejscu profesjonalistów z branży. Targi adresowane były do przedstawicieli samorządów terytorialnych oraz producentów i dostawców usług pozwalających na usprawnienie i rozwój funkcjonowania gmin i powiatów. Podczas wydarzenia można było podziwiać wiele unikatowych ekspozycji.

Targi PLAC ZABAW skierowane były do przedstawicieli władz szkół, przedszkoli, świetlic środowiskowych, jednostek opiekuńczych, jednostek samorządowych, spółdzielni mieszkaniowych, zarządców nieruchomości, a także specjalistów z branży. Jednak niezwykle urozmaicony zakres tematyczny oraz program targów sprawiły, że ta specjalistyczna impreza wzbudziła zainteresowanie nie tylko profesjonalistów.

Targi Usług dla Gmin i Powiatów SAMORZĄD stworzyły platformę, która sprzyjała kontaktom biznesowym. Tematyka wydarzenia dotyczyła m.in.: energetyki elektrycznej i cieplnej, systemów oświetleniowych, infrastruktury drogowej, utrzymania czystości, budownictwa mieszkaniowego, zagospodarowania przestrzennego, systemów bezpieczeństwa i monitoringu, placówek oświatowych, społecznych, transportu publicznego, ochrony zdrowia, cyfryzacji i informatyzacji.

Targom SAMORZĄD towarzyszył Salon Inwestycji i Rozwoju Regionów INWESTOR. W czasie tego wydarzenia samorządy lokalne prezentowały oferty inwestycyjne własnych regionów.

„Przez rekreację do integracji” to tytuł sympozjum, które odbyło się drugiego dnia targów. Expo Silesia i Centrum Kontroli Placów Zabaw do przedstawienia prezentacji zaprosiły praktyków rynku rodzinnej rekreacji. Przybliżyli oni miejskim zarządcom dobre praktyki zarządzania terenami publicznymi. Można było się dowiedzieć, jakimi atrakcjami zaskoczyć mieszkańców zarówno w sezonie letnim, jak i zimowym. Nie zabrakło czasu na wymianę doświadczeń dotyczących organizacji i utrzymania gminnych miejsc rozrywki. Integracja w tytule sympozjum oznacza przede wszystkim zbliżenie na poziomie społecznym, zarówno pomiędzy niepełnosprawnymi, jak i pomiędzy pokoleniami.

Zapraszamy na targi w roku 2015!

 

TEKST I FOTO: Expo Silesia