4 lata Orlika

Raport

Jednym z podstawowych zadań państwa jest zapewnienie obywatelom możliwości uprawiania sportu, niezależnie od statusu majątkowego czy pozycji społecznej. Należy stworzyć na tyle atrakcyjne formy, żeby do aktywności sportowej zachęcić jak największą liczbę osób.

Program „Moje Boisko – Orlik 2012” przedstawiony przez Premiera Donalda Tuska podczas exposé 23 listopada 2007 roku, a przygotowany przez Ministra Sportu i Turystyki Mirosława Drzewieckiego zakłada budowę ogólnodostępnych, bezpłatnych kompleksów boisk sportowych wraz z szatniami i zapleczem socjalnym, w każdej gminie na terenie całego kraju. Założeniem programu jest udostępnienie dzieciom i młodzieży nowoczesnej infrastruktury sportowej w celu aktywnego uprawiania sportu. Problemem ostatnich lat jest brak jasnej i klarownej koncepcji rozbudowy infrastruktury sportowej w Polsce. Buduje się chaotycznie, często za ogromne pieniądze. Oczywiste jest, że brakuje nowoczesnych kompleksów sportowych. Zgodnie ze Strategią Rozwoju Sportu w Polsce do roku 2015 celem działania Ministerstwa Sportu i Turystyki jest zmniejszenie dystansu, jaki w tej dziedzinie dzieli Polskę od krajów europejskich. Realizacja tych zadań jest uwarunkowana znacznym zwiększeniem nakładów finansowych na ten cel. Propagowanie zdrowego stylu życia to jedno z najważniejszych zadań, które należy konsekwentnie realizować. Duże znaczenie w tej problematyce będzie miała rozbudowa infrastruktury sportowej. W związku z przyznaniem Polsce i Ukrainie prawa do organizacji EURO 2012 oraz promocją tego międzynarodowego wydarzenia wśród społeczeństwa, należy zintensyfikować działania w tym zakresie. Istotnym bodźcem podejmowania przez poszczególne gminy decyzji o budowie nowych i modernizacji istniejących obiektów sportowych jest wsparcie finansowe ze strony rządu. Program „Moje Boisko – Orlik 2012” jest ważnym punktem strategii rządu dotyczącym rozwoju i promocji sportu…

WIĘCEJ W MAGAZYNIE „BOISKA I STADIONY” NR 7/2012


OPRACOWANIE: REDAKCJA
ŹRÓDŁO: ORLIK2012.PL