Ekonomia użytkowania naturalnych boisk sportowych

Niewłaściwa pielęgnacja boisk sportowych to duży problem. Pozorne oszczędności mogą w skrajnych przypadkach doprowadzić nawet do konieczności wymiany całej murawy. Co zrobić, żeby do tego nie dopuścić?

 

Niedawno, wspólnie z grupą kierowników technicznych polskich pól golfowych (Golf Course Superintendent, Head Greenkeeper) wizytowaliśmy kompleks golfowy w Portugalii. W skład tego kompleksu wchodziło pięć pełnowymiarowych pól golfowych ze średnim dziennym obciążeniem 100–120 rund dla każdego pola. Czyli codziennie, niezależnie od pogody, 550 ludzi grało w golfa na tym kompleksie. Oczywiście w sezonie rund golfowych jest znacznie więcej, co znacząco wpływa (ogranicza) czas wykorzystywany na przygotowania i pielęgnację pola.

Zapytaliśmy o możliwość zwiększenia ilości rund golfowych a tym samym zwiększenia przychodów (kompleks działa w systemie Pay & Play). Manager agrotechniczny stwierdził, że technicznie jest to możliwe, ale nie robią tego, ponieważ nie wynika to z Excela. Zwiększenie obciążenia pola o dodatkowe rundy spowoduje skrócenie czasu operacyjnego na przygotowanie pola a tym samym wymusi zwiększenie zatrudnienia oraz potrzeby maszynowe. Kolejne wyliczenia wykazały, że wpływy z dodatkowych rund nie pokryją kosztów związanych ze zwiększeniem nakładów na przygotowanie pola.

Policz koszty

Użytkownicy kompleksu, przybywając z odległych krańców Europy, oczekują określonego standardu i jakości w aspekcie infrastruktury i przygotowania pola do gry. Czy nie jest to podobne do działań naszych konserwatorów na lokalnych boiskach piłkarskich? Czy nasi piłkarze i kibice nie oceniają swoich osiągnięć, wrażeń i dokonań poprzez jakość murawy jaka jest im dostarczana na mecz? Stosując podobne podejście do utrzymania boiska sportowego, można wskazać na elementy agrotechniczne, które do pewnego momentu przynoszą korzyść a po przekroczeniu pewnej granicy powodują jedynie nieuzasadnione wydatki a nawet straty. Odnosząc się do pielęgnacji boiska należy wyszczególnić kilka grup kosztów:

1. Koszty stałe:

  • podatki, koncesje, licencje,
  • koszty pracownicze, pracownicy etatowi,
  • amortyzacje, eksploatacje.

2. Koszty zmienne związane z utrzymaniem boiska:

  • pielęgnacja codzienna (koszenie, podlewanie),
  • pielęgnacja podtrzymująca (nawożenie, zabiegi agrotechniczne, dosiewy),
  • pielęgnacja naprawcza (intensywne zabiegi agrotechniczne, wymiana darni),
  • koszty pracownicze, pracownicy sezonowi,
  • koszty eksploatacyjne bieżące (maszyny, oświetlenie w godzinach wieczornych).

WIĘCEJ W MAGAZYNIE „BOISKA I STADIONY” NR 21

 

TEKST I FOTO – Piotr Janusz