Jakość zawsze się opłaca

Koniec roku to w większości ośrodków sportowych czas podsumowań i sprawozdań z pracy związanej z całoroczną obsługą i funkcjonowaniem obiektów sportowych. W tym czasie określane są kolejne zadania i plany, które w dużej mierze są uzależnione od sytuacji finansowej poszczególnych jednostek. Na wydatki ośrodków sportowych składają się m.in. wydatki związane z obsługą obiektów i budynków sportowych, obsługą i serwisowaniem maszyn i urządzeń oraz koszty związane z kosztami pracy. W jaki sposób możemy zoptymalizować niektóre z tych kosztów?

Zoptymalizować koszty

Jedną z części składowych kosztów w ośrodkach sportowych są koszty związane z obsługą boisk z naturalną nawierzchnią trawiastą. Wielkość kosztów ponoszonych każdego roku na właściwe utrzymanie murawy jest uzależniona od wysokości wydatków i właściwego przygotowania planu już w momencie budowy lub modernizacji danego boiska. Systematyczna kontrola i sprawdzanie parametrów użytych materiałów do budowy lub regeneracji boiska ma kluczowe znaczenie. Wpływa na stan murawy i funkcjonalność całego boiska. Użyte materiały wpływają także na roczne koszty związane z bieżącym utrzymaniem murawy – mówi Tomasz Bętkowski z firmy Bętkowski Service.

jak_022Materiały o niższej jakości i niższych parametrach podwyższają w przyszłości koszty związane z planowaniem zabiegów agrotechnicznych oraz mogą mieć wpływ na koszty związane z serwisowaniem i utrzymywaniem maszyn przeznaczonych do pielęgnacji murawy. Najczęstszymi błędami są: niewłaściwie dobrany piasek, niespełniający wymagań stawianych przy budowie boisk sportowych, zbyt niska i nierówna warstwa materii organicznej lub zbyt mocne zagęszczenie podłoża, które wpływa na wielkość i częstotliwość wykonywania poszczególnych zabiegów agrotechnicznych i tym samym na koszt zakupu lub wynajmu poszczególnych maszyn. Jednym z najważniejszych zabiegów agrotechnicznych na boiskach sportowych jest zabieg aeracji, który wykonujemy maszynami zwanymi aeratorami. Źle wykonana warstwa podbudowy boiska wpływa na szybsze zużycie elementów roboczych aeratora, a także na koszty jego serwisowania – tłumaczy Piotr Mazur z firmy Bętkowski Service.

W niektórych przypadkach wykonanie aeracji aktywnej jest wręcz niemożliwe. W przypadku, kiedy nie możemy wykonać aeracji aktywnej pozostaje nam aeracja pasywna połączona z zastosowaniem środków wspomagających rozwój naturalnego życia biologicznego gleby, która pozwoli nam na utrzymanie zdrowej i mocnej murawy sportowej – dodaje Sebastian Sadź, greenkeeper expert. Dlatego coraz częściej ośrodki sportowe zlecają wykonanie profesjonalnego audytu połączonego z bieżącą kontrolą wykonania planu budowy lub modernizacji płyty boiska.

jak_023Tylko w tym sezonie wykonaliśmy kilkanaście audytów połączonych ze stałą kontrolą użytych materiałów. Dodatkowo, na podstawie analizy próbek glebowych, przygotowujemy kompleksowy program nawozowy połączony ze szkoleniem teoretycznym i praktycznym. Doświadczony i wykształcony groundsman jest bardzo ważny. Dodatkowo stosowanie produktów z szerokiej oferty Emeralld dedykowanej obiektom sportowym jest gwarancją utrzymania zdrowej i mocnej murawy na każdym typie boiska – mówi Robert Łoza, Sales Manager Emeralld.

Projekt Murawa

W jaki sposób można już teraz ocenić wyniki? Podczas VI ogólnopolskiego Forum dyrektorów OSiR, które odbyło się w dniach 2–4 października 2017 r. wyłoniono zwycięski ośrodek sportowy, który otrzymał pakiet zabiegów agrotechnicznych wraz z zestawem niezbędnych środków i profesjonalnych nasion traw na wybranym przez siebie boisku sportowym oraz pakiet szkoleniowy dla swoich groundsmenów. Zwycięzcą został Ośrodek Sportu i Rekreacji w Stalowej Woli.

Od marca mieliśmy możliwość skorzystania z bogatego doświadczenia i zasobów sprzętowych firm biorących udział w projekcie. Nasi greenkeeperzy poszerzyli swoją wiedzę i umiejętności w zakresie pielęgnacji naturalnych muraw sportowych – mówi Robert Nowak, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Stalowej Woli. Wyniki pracy są dostępne na stronie www.youtube.pl pod hasłem „projekt murawa”. Projekt Murawa pokazał, że właściwie wykonywane zabiegi agrotechniczne połączone z precyzyjnym programem nawozowym są gwarancją mocnej i silnej murawy.

Obecnie oferowane mieszanki nasion traw Emeralld Sport Regenerative, profesjonalne naturalne nawozy posypowe i dolistnie, są w zasięgu budżetu nawet najmniejszego ośrodka sportowego, a ich koszt jest porównywalny z ceną nawozów rolniczych. Nasza oferta obejmuje nie tylko sprzedaż produktu, lecz także całoroczne wsparcie i doradztwo połączone ze szkoleniem praktycznym, podczas którego omawiane są aktualne problemy i wyzwania, z którymi spotykają się groundsmeni na swoich obiektach sportowych – wyjaśnia Robert Łoza.

Gwarancja sukcesu

jak_024Obecnie firma Bętkowski Service może się pochwalić bezpośrednią współpracą i utrzymaniem nawierzchni trawiastych na naturalnych boiskach sportowych (m.in. boiskach ekstraklasy) i polach golfowych. Aktywnie uczestniczyliśmy w przygotowaniu murawy głównej oraz boisk treningowych podczas rozgrywek U-21. W tym roku uczestniczymy także w przygotowaniu muraw do rozgrywek Mistrzostw Świata U-20, które odbędą się w Polsce w 2019 roku. Oferta firmy obejmuje m.in. audyt obecnego stanu murawy z opracowaniem zaleceń i możliwości dla danego typu boiska, opracowanie precyzyjnego planu nawozowego, profesjonalne mieszanki traw, farby do malowania linii, urządzenia do badania gleby, narzędzia dla groundsmenów oraz szkolenia. Wymiana doświadczeń pomiędzy managerami i groundsmenami z różnych obiektów sportowych, a także stosowanie profesjonalnych rozwiązań jest gwarancją sukcesu zdrowej i mocnej murawy sportowej. Zachęcamy do kontaktu i przetestowania produktów marki Emeralld.

Robert Łoza jest menedżerem sprzedaży w firmie Bętkowski Service.

Kontakt:

Bętkowski Service

Góra Libertowska 28, 30-444 Kraków

tel.: 12 256 10 44

biuro@betkowski.pl,

www.betkowski.pl

 

TEKST – Robert Łoza

FOTO – Archiwum firmy Bętkowski Service