Eksploatacja Orlików

Na co zwracać uwagę

Nawierzchnia boiska piłkarskiego jest wykonana z trawy syntetycznej z wypełnieniem z granulatu gumowego, a nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego z poliuretanu. W celu zachowania właściwych parametrów funkcjonalno-użytkowych i żywotności sztucznych nawierzchni należy zwrócić szczególną uwagę na ich właściwą eksploatację.

Należy też przestrzegać zaleceń producentów zawartych w dokumentach, takich jak gwarancje i instrukcje konserwacji. Niezwykle istotne jest stworzenie regulaminu korzystania z boisk (zawierającego dopuszczalne obuwie) oraz zagwarantowanie jego przestrzegania.

Nawierzchnia ze sztucznej trawy
Pomimo że sztuczna murawa piłkarska nie wymaga koszenia i podlewania, niezwykle ważna jest jej właściwa, regularna pielęgnacja polegająca na:
– usunięciu z jej powierzchni wszelkich zanieczyszczeń,
– inspekcji i wyeliminowaniu uszkodzeń, takich jak: przebicia, odklejenie łączeń pasów murawy oraz linii bocznych itp.,
– czesaniu trawy w celu podniesienia włókien oraz spulchnienia wypełnienia i eliminacji mchu i chwastów (zabieg należy wykonywać z częstotliwością uzależnioną od intensywności użytkowania boiska),
– oczyszczaniu wypełnienia specjalistycznym sprzętem,
– rozprowadzaniu granulatu oraz uzupełnianiu go w miejscach tego wymagających,
– poprawieniu przepuszczalności wody poprzez perforację wierzchniej warstwy boiska.

WIĘCEJ W MAGAZYNIE „BOISKA I STADIONY” NR 6/2011

 


OPRACOWANIE: REDAKCJA
ŹRÓDŁO: ORLIK2012.PL
FOTO: ARCHIWUM FIRMY KACPEROS