Reklama

Informacja Ministra Sportu i Turystyki na temat realizacji programów „Moje Boisko – Orlik 2012” i „Biały Orlik” w latach 2008–2012

Wprowadzenie

Nadrzędnym celem uruchomienia programu było nadrobienie wieloletnich zaległości w budowie infrastruktury sportowej, dedykowanej w głównej mierze dzieciom i młodzieży oraz zapewnienie społeczeństwu szerokiego i bezpłatnego dostępu do nowoczesnych obiektów sportowych. Forma realizacji programu, zakładająca finansowy współudział organów administracji rządowej oraz jednostek samorządu terytorialnego, skutkowała zwiększeniem aktywności środowisk lokalnych oraz zmniejszeniem różnic w potencjale infrastrukturalnym, jaki występował w wielu regionach Polski. Obok wymiaru sportowego, infrastrukturalnego i finansowego, istotnym założeniem programu był także jego aspekt społeczny, determinujący powstawanie nowych podmiotów szczebla lokalnego, zrzeszających zarówno uczestników, jak i organizatorów przedsięwzięć prowadzonych w nowo powstałych obiektach sportowych.

Finansowany z budżetu państwa, przy współudziale środków pozostających w dyspozycji samorządów wojewódzkich oraz środków własnych inwestorów, program „Moje Boisko – Orlik 2012” był jednym z największych przedsięwzięć infrastrukturalno-społecznych, zrealizowanych w Polsce po 1989 roku. W ciągu pięciu edycji programu, w latach 2008–2012 wybudowane zostały 2604 nowoczesne kompleksy boisk sportowych, co znacząco wpłynęło na poprawę warunków uprawiania sportu w kraju. Na realizację programu wydatkowanych zostało ze środków budżetu państwa blisko 970 mln zł. Szczególnego podkreślenia wymaga fakt, iż pomimo tego, że program realizowany był w okresie zwiększonej dyscypliny finansów publicznych, żaden z zainteresowanych samorządów, który spełniał określone warunki ubiegania się o przyznanie dofinansowania, nie spotkał się z odmową jego udzielenia. Dodatkowo należy wskazać, iż otrzymanie dotacji ze środków budżetu państwa było w większości przypadków czynnikiem decydującym o realizowaniu przez samorządy inwestycji, polegających na budowie nowoczesnej infrastruktury sportowej.

W związku z sukcesem realizacji programu „Moje Boisko – Orlik 2012”, postanowiono wdrożyć kolejny program rozwoju nowoczesnej infrastruktury sportowej, którego celem była popularyzacja sportów zimowych, w szczególności łyżwiarstwa i hokeja. W ramach programu „Biały Orlik”, w latach 2010–2012 zrealizowanych zostało 119 składanych lodowisk sezonowych oraz lodowisk stałych, przy czym łączny wydatek budżetu państwa na ten cel wyniósł około 27,5 mln zł. Środki te pochodziły z puli zarezerwowanej na sfinansowanie programu „Moje Boisko – Orlik 2012”, dzięki czemu mogła ona zostać jeszcze efektywniej wykorzystana. Lodowiska powstawały na terenach kompleksów sportowych, wybudowanych wcześniej w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012”, co zapewniało ich całoroczne funkcjonowanie. Jednocześnie umożliwiono społecznościom lokalnym aktywne spędzanie czasu również w sezonie zimowym.

 

WIĘCEJ W MAGAZYNIE „BOISKA I STADIONY” NR 14

 

ŹRÓDŁO – Ministerstwo Sportu i Turystyki
OPRACOWANIE – Redakcja