POL-ECO – SMART

Program targów Pol-Eco-System to nie tylko odpady i recykling, energia odnawialna, biomasa, czy kwestie finansowania inwestycji środowiskowych – to także rozmowa o przyszłości i możliwych trendach, które zmieniają i poprawiaj jakość życia nas jako mieszkańców.

O idei smart city czyli inteligentnych rozwiązaniach w obszarze nowych technologii, infrastruktury, budownictwa, ekologicznego transportu, efektywnego wykorzystania energii czy IT będzie się można dowiedzieć podczas konferencji „Inteligentne rozwiązania dla samorządu terytorialnego”. Konferencja odbędzie się 28.10.2015 r. w ramach SMART REGION – Salonu Produktów i Usług dla Samorządów na targach Pol-Eco-System.

PROGRAM KONFERENCJI

10.00 – 11.30

Sesja I: Idea Smart w zarządzaniu i rozwoju jednostek samorządu terytorialnego

Celem panelu jest debata nad ideą Smart w samorządzie terytorialnym oraz jej wdrażaniem w zarządzaniu i planowaniu rozwoju lokalnego i regionalnego.

Wprowadzenie:

Prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek. Dyrektor Centrum Badań Metropolitalnych UAM

Dyskusja

11.30 – 12.00: Przerwa kawowa

12.00 – 13.30

Sesja II: Źródła i metody finansowania projektów Smart  

Infrastruktura dla rozwoju polskich miast i regionów, perspektywa budżetowa UE na lata 2014-2020 jako wielki polski projekt inwestycyjny. Jak skoordynować potrzeby, interesy i zadania państwa, samorządów i obywateli.

Celem panelu jest przedstawienie doświadczeń oraz możliwości finansowego wsparcia projektów SMART przez Unię Europejską.

Wprowadzenie:

Prof. UAM dr hab. Paweł Churski , Kierownik Zakładu Analizy Regionalnej UAM

Dyskusja

Udział w konferencji dla uczestników targów POL-ECO-SYSTEM jest bezpłatny.  Więcej wydarzeń na stronie www.polecosystem.pl

Tańsze bilety na targi są dostępne on-line na stronie www.mtp24.pl