Orlik 2012

Wytyczne

Aby ułatwić budowę kompleksów sportowo-rekreacyjnych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012”, Ministerstwo Sportu i Turystyki przedstawia dokument „Krok po kroku”, który podpowiada gminom i powiatom, jak przygotować inwestycję do realizacji, a także jak pozyskać i dobrze wykorzystać dotację ze środków budżetu państwa.

I etap – wybór lokalizacji
Podstawowym warunkiem udziału jednostki samorządu terytorialnego w programie jest posiadanie tytułu prawnego do terenu przeznaczonego pod budowę boisk. Wybór właściwej lokalizacji jest istotny, ponieważ wpływa pośrednio na całkowity koszt realizacji kompleksu sportowego. Lokalizacja powinna gwarantować możliwość szybkiego i taniego wykonania zadania, a przede wszystkim:
– łatwy dojazd – położenie najlepiej przy istniejącej drodze,
– możliwość podłączenia do sieci elektroenergetycznej,
– dostęp do odprowadzenia wód opadowych do kanalizacji,
– ewentualnie możliwość wybudowania studni chłonnej,
– możliwość przyłączenia wody.

WIĘCEJ W MAGAZYNIE „BOISKA I STADIONY” NR 6/2011

 


OPRACOWANIE: REDAKCJA
ŹRÓDŁO: ORLIK2012.PL