Pielęgnacja murawy sportowej

Wygrany mecz to sukces drużyny, kibiców, a przede wszystkim klubu. Piłkarze trenują, kibice wspierają drużynę, natomiast klub musi zapewnić dobre warunki do treningów i prowadzenia rozgrywek. Dobry stan płyty boiska to jeden z najważniejszych czynników wpływających na grę piłkarzy. Twarda i zbita ziemia, nierówna powierzchnia, ubytki w trawniku, zachwaszczenie, słaba kondycja murawy, brak drenażu to w większości standard polskich boisk sportowych. Takie warunki sprawiają dodatkowe trudności piłkarzom podczas treningu czy meczu i są powodem większej liczby kontuzji, a kopnięta piłka często zmienia zadany kierunek. Do niedawna pielęgnacja boiska sprowadzała się do koszenia murawy, częstego ubijania walcem, rzadko zdarzało się, by podlewano murawę czy stosowano nawożenie.

Profesjonalna pielęgnacja płyty boiska to szereg zabiegów wykonywanych specjalistycznym sprzętem przy zastosowaniu najwyższej klasy materiałów i wykorzystaniu wiedzy najlepszych specjalistów. Taki zestaw w połączeniu z terminowym wykonywaniem zabiegów daje pewność, że piłkarze mają zapewnione najlepsze warunki do gry.

Mr. Green Grass Sport

Mr. Green Grass Sport to dział firmy założony z myślą o poprawie warunków panujących na polskich boiskach i stadionach. Jego pracownicy dokładają wszelkich starań, by polscy piłkarze trenowali w najlepszych warunkach. Firma posiada specjalistyczny, zmechanizowany sprzęt do pielęgnacji darni, najwyższej jakości środki i materiały, a jej personel odznacza się fachową wiedzą. W ofercie jest przygotowanie odpowiedniego programu pielęgnacji w oparciu o przeprowadzoną analizę płyty boiska.

Nie ma dwóch identycznych boisk czy stadionów. Różnią się pod względem podłoża, intensywności użytkowania czy składu gatunkowego traw. Dlatego przed rozpoczęciem pielęgnacji bardzo ważnym elementem jest przeprowadzenie analizy murawy głównie pod względem właściwości fizycznych (zagęszczenie gleby, skład granulometryczny) i chemicznych (odczyn i zasobność w składniki pokarmowe).

Nieodpowiednia pielęgnacja lub jej brak przy intensywnym użytkowaniu powoduje szybkie zużycie, a nawet całkowite zniszczenie płyty boiska. Głównymi czynnikami przyczyniającymi się do tego jest stosowanie nieodpowiednich nawozów (rolniczych zamiast specjalistycznych) i słaby drenaż, który powoduje zatrzymanie nadmiaru wody, co negatywnie wpływa na grę. Zbicie nawierzchni niszczy kanaliki przepływu powietrza, co z kolei uniemożliwia przesiąkanie wody do korzeni. Ziemia staje się zbyt twarda, aby cokolwiek przez nią przeniknęło. W rezultacie korzenie utrzymują się tylko płytko pod powierzchnią. Płytkie korzenie dają minimalną przyczepność butom piłkarskim. Zwichnięte kostki i urazy stają się bardzo prawdopodobne.

Mechaniczna pielęgnacja boisk piłkarskich

Aeracja murawy

Aeracja to napowietrzanie gleby za pomocą narzędzi lub maszyn spulchniających. Na trawnikach intensywnie eksploatowanych aeracja jest najważniejszym zabiegiem pielęgnacyjnym. Wykonuje się ją maszynami do napowietrzania, zwanymi aeratorami, o wielorakich rozwiązaniach konstrukcyjnych. Intensywność gier i spotkań na trawie, a także zastosowanie narzędzi i urządzeń do pielęgnacji połaci darni, jak np. opony rolnicze w traktorach, powoduje przy niekorzystnych warunkach atmosferycznych powstawanie zbitych stref kondensacyjnych na darni. W efekcie wpływa to negatywnie na gospodarkę wodną i powietrzną.

Dzięki aeracji wzmaga się wymiana i gospodarka gazów w glebie. W okresie wegetacji i znacznego wzrostu darni od kwietnia do września napowietrzanie gruntu ma szczególnie korzystne działanie na jej rozwój. Wiosną i późnym latem stymuluje się dzięki temu wzrost korzeni. Trawniki sportowe wymagają kilkukrotnego napowietrzania w ciągu roku. W naszych warunkach klimatycznych najodpowiedniejszym okresem aeracji jest okres od marca do października.

Wertykulacja

Wertykulacja polega na pionowym nacięciu darni. Płytkie pionowe cięcie trawnika ma na celu częściowe usunięcie strzechy powierzchniowej, stworzenie lepszych warunków dla dopływu powietrza, wody i nawozów do strefy korzeniowej. Zabieg wertykulacji powinno wykonywać się w połączeniu z piaskowaniem, wertykulacją i podsiewem. Stosując wertykulację, osiągamy zwiększenie elastyczności trawnika oraz zwiększenie przepuszczalności gleby zagęszczonej w dolnych warstwach.

Filc jest gęsto nacinany przez noże wertykulacyjne i jednocześnie zbierany z powierzchni boiska. Młoda trawa zyskuje w ten sposób więcej miejsca do prawidłowego rozwoju, ponieważ woda, powietrze i substancje odżywcze mają łatwy dostęp do ich korzeni.

Maszyna usuwa filc, mech oraz chwasty. Poprawia warunki powietrzno-wodne gleby. Zabieg zalecany jest do wykonania w czasie sezonu wegetacyjnego w przerwie między rozgrywkami lub w miarę potrzeb.

Dosiew trawy

Podczas intensywnego użytkowania murawy często dochodzi do występowania miejscowych drobnych ubytków, często też zdarza się, że na skutek niewłaściwego koszenia trawy dochodzi do rozluźnienia darni. W takich przypadkach stosuje się dosiew nasion specjalistycznymi mieszankami regeneracyjnymi.

Zabieg ten wykonuje się w połączeniu z wertykulacją, aeracją i piaskowaniem, dzięki czemu nasiona szybko kiełkują, zaś kępy mocno się krzewią, tworząc zwartą, gęstą darń. Stosując odpowiednie mieszanki traw, w krótkim czasie przywracamy właściwości fizyczne i techniczne płyty boiska.

Piaskowanie – Top Dressing

W miarę użytkowania darń staje się coraz bardziej zbita i słabo przepuszczalna – cierpi na tym trawa, zwyciężają mchy, glony i chwasty. Antidotum na to, a także na ciężką, gliniastą glebę jest piaskowanie trawnika. Zabieg ten polega na pokryciu jego powierzchni warstwą piasku o grubości, 3–5 mm. Zwiększa on przede wszystkim przepuszczalność i porowatość podłoża, dzięki czemu pojawiają się nowe, silniejsze korzenie i rozłogi traw, likwiduje wszelkie nierówności terenu, wygładza boisko, podwyższa poziom gruntu, co powoduje zagęszczenie murawy, a także eliminuje powierzchniową wilgotność i mazanie się gleby.

Kontakt:

Mr. Green Grass Sport
Infolinia ogólnopolska
tel.: 889 900 900
www.mrgreengrass.pl
biuro@mrgreengrass.pl

mr_green_grass

 

 

 

 

TEKST – Olaf Obruśnik