Początek nowej ery w zarządzaniu obiektami sportowymi w Polsce.

W dniach 23-24 czerwca 2014 w Jachrance, odbędzie się pierwsze z cyklu szkoleń dla kadry zarządzającej infrastrukturą sportową w Polsce.

Akademia IAKS, bo tak nazywa się program wdrażany przez Polskie Stowarzyszenie Rozwoju Infrastruktury Sportu i Rekreacji, ma na celu wskazanie właściwych kierunków w zarządzaniu infrastrukturą sportową i rekreacyjną.  Konferencja organizowana jest we współpracy z Polskim Komitetem Olimpijskim pod patronatem Ministerstwa Sportu i Turystyki.

„Stowarzyszenie IAKS powstało by wspierać rozwój infrastruktury sportowej w Polsce. Naszym celem jest zbudowanie pomostu między ludźmi sportu i biznesu tak, aby wzajemna wymiana doświadczenia owocowała pozytywnymi zmianami w sporcie w Polsce.  Akademia IAKS, to narzędzie do osiągnięcia naszego celu. Cykliczne spotkania, prelekcje wybitnych gości, warsztaty oraz strefy ekspertów mają wskazywać właściwe kierunki rozwoju dla polskiej infrastruktury”. – mówi prezes Stowarzyszenia Zbigniew Klonowski

„Pierwsze spotkanie z cyklu będzie dotyczyło nowoczesnego podejścia do zarządzania obiektami sportowymi w ramach, którego zostaną poruszone następujące tematy:

  • Sposoby zarządzania obiektami sportowymi na świecie w aspekcie formy własności i sposobów finansowania,
  • Event management – nie tylko imprezy sportowe,
  • Efektywny sponsoring i kluczowe wskaźniki procesu decyzyjnego sponsorowania obiektów sportowych,
  • Nowe technologie – utrzymanie obiektów, przeglądy konserwacyjne, modernizacja, obniżenie kosztów energii elektrycznej i cieplnej – systemy efektywności energetycznej
  • Polityka UE wobec wzrostu przemysłu sportowego w przyszłości. Dotacje Unijne w perspektywie 2014/2020.” – mówi Jacek Czauderna Wiceprzewodniczący projektu Akademii IAKS
  • Zarządzanie bezpieczeństwem masowych imprez sportowych.

Akademia IAKS to platforma wymiany doświadczenia i wiedzy ludzi sportu i biznesu z całego świata. Międzynarodowe grono prelegentów przedstawi główne, światowe trendy związane ze sportem.

Wśród zaproszonych ekspertów należy wymienić kilka kluczowych postaci dla międzynarodowego świata sportu:

Klaus Meinel – Dyrektor Zarządzający IAKS International

Chris Gratton – Dyrektor zarządzający Centrum Badań Infrastruktury Sportowej w Sheffield Przedstawiciel Wielkiej Brytanii podczas obrad dotyczących Sportu i Ekonomii organizowanych przez UE

Toni  Llop– Dyrektor Regionalny Sports Eurofitness Group, Hiszpania Członek IASLIM,

Jože Jenšterle – Sekretarz Generalny IASLIM,  Dyrektor Stowarzyszenia Centrum Sportu w Słowenii,

W konferencji wezmą również udział specjaliści z kraju:

Marcin Herra – Prezes Zarządu spółki PL.2012+ – Operator Stadionu Narodowego

Janusz Kopaniak – były Dyrektor Warszawskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

Piotr Bubela – Z-ca Dyrektora Białostockiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

Tadeusz Brach – Prezes Stowarzyszenia IREM Polska – specialista z zakresu zarządzania nieruchomościami (w szczególności sportowymi) wieloletni Dyrektor ICDS Łomianki, MOSiR Karczew,obecnie wykładowca SGH

Jan Kordasiewicz – Kancelaria Doradztwa Gospodarczego Cieślak & Kordasiewicz, Wykładowca w Wyższej Szkole „Edukacja w Sporcie”, Członek Komisji ds. prawnych w Krajowej Izbie Sportu

Obok prelekcji na uczestników Akademii zorganizowane zostaną warsztaty tematyczne, oraz strefy eksperckie i wymiany informacji biznesowych.

„Cieszymy się, że naszą inicjatywę popierają najważniejsze instytucje związane z kreowaniem rozwoju sportu w Polsce. Patronat nad Akademią IAKS objęło Ministerstwo Sportu i Turystyki a jej współorganizatorem jest Polski Komitet Olimpijski” – mówi Andrzej Rostkowski Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego – Akademii IAKS.

Zgłoszenia na akademie oraz wszystkie informacje dostępne są na stronie wydarzenia www.AkademiaIAKS.pl