Raport – Obiekty sportowe w Polsce

Główny Urząd Statystyczny wspólnie z Urzędem Statystycznym w Rzeszowie opracował kolejny raport „Kultura fizyczna w Polsce w latach 2013 i 2014”. Publikacja zawiera podstawową charakterystykę kultury fizycznej w Polsce

Publikacja „Kultura fizyczna w latach 2013 i 2014” zawiera podstawową charakterystykę kultury fizycznej w Polsce. Zamieszczone informacje dotyczą różnych aspektów tego zjawiska – działalności klubów i związków sportowych, wybranych organizacji kultury fizycznej, zajmujących się zarówno sportem wyczynowym, jak i powszechnym, a także informacje na temat zasobów infrastruktury sportowej w Polsce. Zawiera również zestawienie medali zdobytych przez polskich sportowców na arenie międzynarodowej, a także imienny wykaz polskich medalistów w konkurencjach olimpijskich w sportach olimpijskich.

(…) Począwszy od obecnej edycji publikacji dane o klubach sportowych prezentowane są łącznie z uczniowskimi klubami sportowymi oraz klubami wyznaniowymi. (…) Uzupełnieniem publikacji jest aneks zawierający dane z zakresu działalności klubów sportowych na poziomie regionalnym oraz imienny wykaz medalistów imprez sportowych w latach 2013 i 2014 w kategorii wiekowej „senior” w wybranych sportach.

(…) Dane z zakresu klubów sportowych, związków sportowych, organizacji kultury fizycznej, pozaszkolnych obiektów sportowych ujęte są według stanu w dniu 31 XII, natomiast dane dotyczące szkół sportowych, szkół mistrzostwa sportowego i szkolnych obiektów sportowych – według stanu w dniu 30 IX.

 

WIĘCEJ W MAGAZYNIE „BOISKA I STADIONY” NR 16

 

ŹRÓDŁO – Główny Urząd Statystyczny, Urząd Statystyczny w Rzeszowie