Stadion Narodowy

Bezpieczny stadion

Firma Bosch to światowy lider na rynku elektronicznych systemów zabezpieczeń i komunikacji. Dostarcza kompleksowe rozwiązania zapewniające bezpieczeństwo na różnych obiektach – od małych sklepów, po stadiony, porty lotnicze, wielkopowierzchniowe galerie handlowe.

Największe doświadczenie firma Bosch ma w zakresie wyposażania obiektów sportowych w systemy bezpieczeństwa. Zaawansowanie techniczne produktów połączone z ciekawym wzornictwem sprawia, że systemy Boscha znajdują uznanie wśród inwestorów. Wszystkie rozwiązania tej firmy związane z bezpieczeństwem obiektu mają odpowiednie certyfikaty, potwierdzające zgodność z wszelkimi wymogami legislacyjnymi w Polsce.

Stadion Narodowy
Firma Bosch, poprzez autoryzowanego partnera Arpol, dostarczyła na Stadion Narodowy w Warszawie dwa najważniejsze systemy bezpieczeństwa obiektowego: system sygnalizacji pożaru (ppoż.) na bazie central FPA 5000 oraz dźwiękowy system ostrzegawczy (DSO), w którym wykorzystano produkty serii Praesideo. Zadaniem systemu ppoż. jest informowanie o wykrytym zagrożeniu pożarowym. Zainstalowane czujki pożarowe wykrywają zagrożenie i wysyłają informację do central pożarowych, które mają możliwość przesłania alarmów do straży pożarnej. Mogą też sterować niezbędnymi systemami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo pożarowe stadionu (np. klapy pożarowe) czy systemem DSO. W szybach windowych na terenie stadionu zainstalowano 34 systemy zasysania dymu. Zastosowanie konwencjonalnych czujek pożarowych zarówno ze względu na przepisy, jak i aspekty techniczne nie było możliwe. Ponad 10 000 elementów systemu sygnalizacji pożaru ze wszystkich pomieszczeń stadionu zostało podłączonych do 14 central FPA 5000 rozlokowanych w różnych miejscach obiektu i pracujących we wspólnej sieci. W ten sposób tworzą one jednolity i zintegrowany system sygnalizacji i alarmu pożaru. DSO pełni funkcję nagłośnienia informacyjnego obiektu podczas codziennej eksploatacji oraz ewakuacyjną. Stadion jest podzielony na poszczególne strefy nagłośnieniowe (garaże, restauracje, ciągi komunikacyjne), do których jest możliwe nadawanie różnego rodzaju muzyki oraz komunikatów informacyjnych czy reklamowych. Głośniki są zainstalowane we wszystkich pomieszczeniach obiektu i dopasowane do istniejących warunków akustycznych. W przypadku zagrożenia system przełącza się automatycznie na przekazanie zrozumiałego komunikatu słownego o konieczności ewakuacji ze stadionu, naprowadzając odbiorców na właściwe drogi ewakuacji oraz podaje niezbędne informacje w celu uniknięcia paniki podczas sytuacji kryzysowych. Dostarczony system DSO jest największym systemem tego typu w Polsce i jednym z największych na świecie sprzedanym poprzez firmę Bosch. Jednym z kryteriów wyboru systemu była jego zdolność do obsłużenia tak ogromnego obiektu. System Praesideo na Stadionie Narodowym składa się ze 180 wzmacniaczy i ponad 7000 głośników, którymi sterują dwa kontrolery. Rozwiązania technologiczne Bosch zastosowane na Stadionie Narodowym spełniają wszelkie wymogi UEFA.

 


TEKST I FOTO: FIRMA ROBERT BOSCH