Szkoła pełna innowacji

Do wyposażenia obiektów sportowych nie zaliczają się jedynie kosze do koszykówki, słupki do siatkówki, bramki do piłki ręcznej czy kotary grodzące. Hale sportowe bardzo często należą do placówek oświatowych, a także posiadają części administracyjne, które wymagają doboru mebli szkolnych i biurowych. Firma Interplastic podchodzi kompleksowo do kwestii wyposażenia obiektów i pomoże stworzyć optymalną przestrzeń do nauki lub pracy.

in-0233

in-0232Szkoła XXI wieku

Podążając za nowoczesnymi metodami nauczania, zmieniamy standardy wyposażenia szkół, dostarczając meble na miarę XXI wieku. Holistyczne, przenikające się przestrzenie, tworzą optymalne i przyjazne otoczenie do nauki, rozmów i dyskusji uczniów oraz nauczycieli. Dzielą obszar szkoły na otwarte przestrzenie, przeznaczone do współpracy i aktywnej nauki, a także miejsca do pracy indywidualnej.

Innowacyjne szkoły stawiają na meble mobilne i modułowe. Meble mobilne, dzięki wyposażeniu w kółka, w łatwy sposób mogą być przestawiane zarówno przez najmłodszych uczniów, jak i osoby dorosłe. Modułowość pozwala na łączenie w dowolne konfi guracje, dając możliwość swobodnego dopasowania układu i formy, w zależności od potrzeb i tematu zajęć. Swoboda i możliwość przemieszczania, mają pozytywny wpływ na atmosferę i wyobraźnię. Dodatkowo, gdy forma zajęć nie wymaga użycia mebli, dzięki możliwości składania oraz sztaplowania, można wykorzystać całą przestrzeń sali.

Wielozadaniowość

Nowoczesne kształty, mobilność, stabilność i wysokiej jakości wykonanie to kluczowe aspekty, które bierzemy pod uwagę, proponując naszym klientom wyposażenie sal lekcyjnych. Meble, dzięki zdolności do przemieszczania, muszą być trwałe i nie mogą stawać się chwiejne. Kupując wyposażenie do szkół, ważne jest, żeby zapewnić bezpieczeństwo i komfort użytkowania.

Żeby najmłodsze pokolenia mogły w prawidłowy sposób kształtować swoje postury, nie wystarczą jedynie ćwiczenia fizyczne.

Co istotne, uczniowie od najmłodszych lat powinni siedzieć na krzesłach korygujących postawę i podtrzymujących kręgosłup w dobrym położeniu. Krzesła muszą zapewniać wygodę, nawet podczas wielogodzinnych zajęć, a także pozwalać na dostosowywanie pochylenia siedziska, w zależności od położenia środka ciężkości ciała.

Pokój nauczycielski

Nie należy zapominać o pokoju nauczycielskim. Zespoły dydaktyczne potrzebują wspólnej przestrzeni, w której mogą się spotkać, wymieniać doświadczenia, wspólnie pracować czy zrelaksować się. W pokoju nauczycielskim nie może zabraknąć stołów o optymalnej wielkości do pracy, wygodnych krzeseł, kanap oraz indywidualnych szaf skrytkowych, pozwalających na przechowywanie laptopów, pomocy dydaktycznych i dokumentów.

in-0234Odpowiedzialność

W dobie powszechnych zmian klimatycznych i szerzącej się świadomości konsumenckiej ważne jest, żeby przy wyborze mebli zwracać uwagę, w jaki sposób są one produkowane. Czy użyte materiały są neutralne dla środowiska, czy meble zawierają surowce wtórne, czy są biodegradowalne. Powinno się też ocenić ich cykl życia oraz czy proces produkcji nie wpływa szkodliwie na pracowników podczas wytwarzania.

W przypadku wyboru mebli, które będą użytkowane przez dzieci, nieobojętna jest emisja szkodliwych związków chemicznych, które są stosowane do produkcji wyrobów. Potwierdzeniem zakupu sprzętu o oczekiwanych przez nas parametrach, bezpiecznego dla otoczenia i środowiska są atesty i certyfi katy niezależnych jednostek certyfi kujących.

Kontakt:

INTERPLASTIC Roger Żółtowski

Tuchom, ul. Gdyńska 45,

80-209 Chwaszczyno

tel. kom.: 609 109 500

kwawrzak@interplastic.pl,

www.interplastic.pl

 

TEKST I FOTO – FIRMA INTERPLASTIC