Kotary grodzące jako narzędzie kreowania przestrzeni

Idea polepszania i rozwoju infrastruktury sportowej stawia przed zarządzającymi obiektami niełatwe zadanie polegające na uatrakcyjnieniu oferty z uwzględnieniem potrzeby połączenia różnorakich funkcji: sportowych, rekreacyjnych i widowiskowych. Dla realizacji tego celu niezmiernie istotne jest nie tylko odpowiednie rozplanowanie rozmieszczenia stałych i ruchomych elementów wyposażenia, lecz także – a może przede wszystkim – zdefiniowanie i wydzielenie poszczególnych przestrzeni z określeniem ich przeznaczenia, o co należy zadbać już na etapie projektowania nowych inwestycji czy też modernizacji obiektów istniejących.

pes-202

Wielofunkcyjność

Nadanie właściwego kierunku rozwoju danej jednostki z uwzględnieniem zróżnicowania oferty nakierowanej na rosnące potrzeby i oczekiwania użytkowników oraz dbałości o integracyjny charakter obiektu i jego wielofunkcyjność wymaga sięgnięcia po odpowiednie koncepcje i środki techniczne, które umożliwią jak najpełniejsze wykorzystanie posiadanej przestrzeni. Idealnym, a zarazem najprostszym do osiągnięcia sposobem zapewnienia maksymalnego i symultanicznego wykorzystania hal sportowych dla różnych form aktywności jest zastosowanie organizujących przestrzeń kotar grodzących. Firma PESMENPOL oferuje szereg tego typu rozwiązań, każdorazowo dopasowywanych zarówno do warunków technicznych danego obiektu, jak i oczekiwań oraz budżetu zamawiającego.

pes-203

Indywidualne projektowanie

Kotary grodzące, stosowane do podzielenia hali na mniejsze sektory, oferowane są w kilku opcjach zarówno pod względem dostępnego materiału (gdzie do dyspozycji klienta pozostaje wybór kolorystyki – z zakresu dostępnej bogatej palety – oraz tkaniny: nieprzezroczystej, półprzezroczystej bądź ich kombinacji z siatką lub PVC z siatką), jak i systemu mocowania oraz operowania kotarą. Dla każdego z wybranych wariantów przygotowywany jest indywidualny projekt mający na celu dopasowanie samej konstrukcji i jej elementów adaptacyjnych oraz wysokości kotary do ogólnego projektu, na podstawie wyników szczegółowych pomiarów konkretnego obiektu. Pozwala to na idealne dopasowanie do istniejących warunków i wymiarów hali.

pes-204Napęd ręczny czy elektryczny?

Halę można podzielić na dwa lub więcej niż dwa sektory, stosując kilka zestawów kotar o wybranych systemach mocowania i przesuwu. Jednym z oferowanych przez firmę PESMENPOL wariantów jest system mocowania i poziomego przesuwu kotary. Jego konstrukcja składa się z szyny jezdnej wykonanej ze specjalnego profilu stalowego, który dzięki swemu kształtowi pełni rolę prowadnicy dla wyposażonych w tworzywowe rolki wózków jezdnych, do których mocowana jest tkanina kotary, oraz elementów adaptacyjnych, służących do zamocowania systemu do elementów konstrukcyjnych hali. W tej wersji układem jezdnym można operować ręcznie – gdzie rozsuwanie ręczne jest bardzo łatwe i nie wymaga dużego wysiłku ze względu na zastosowanie systemu rolek w wózkach jezdnych – bądź z użyciem silnika elektrycznego, sterowanego na dwa sposoby: za pomocą sterownika zainstalowanego na ścianie hali lub za pomocą pilota, obsługującego do czterech zestawów kotar. Po osiągnięciu położeń krańcowych napęd silnika wyłącza się automatycznie.

W poziomie czy w pionie?

Silnik elektryczny o tych samych opcjach sterowania służy jako napęd systemu do pionowego podnoszenia i opuszczania kotary, którego konstrukcja mocowana jest w sufitowej części obiektu. W tym wariancie kotara, po podniesieniu materiału za pomocą stalowych linek nawijanych na bęben napędzany przez silnik, układa się równolegle do sufitu, co ma niebagatelne znaczenie w przypadku hal łukowych. Inną proponowaną w ofercie PESMENPOLU opcją systemu pionowego podnoszenia i opuszczania kotary jest system, w którym materiał kotary jest opuszczany i podnoszony za pomocą pasów nawijanych na bębny rozmieszczone na całej długości prowadnicy wyposażonej w rolki zapewniające płynny ruch kotary. Dodatkowo kotarę wyposaża się w rury usztywniające, które w dolnej części materiału pełnią również rolę zaczepu dla pasów nawijanych na bęben. Każdy pas nawijany jest na bęben z tą samą prędkością, co powoduje, że po złożeniu kotara układa się równolegle do podłoża. Ilość pasów nośnych zależna jest od długości kotary.

Nowość – kotara PVC + siatka

pes-205System pionowego podnoszenia i opuszczania kotary poprzez wał napędowy z systemem bębnów wciągających pasy doskonale sprawdza się w przypadku zastosowania cieszącej się rosnącym zainteresowaniem kotary grodzącej łączącej materiał PVC z siatką (do wysokości 3 m tkanina jednowarstwowa z PVC o gramaturze 680 g/m², powyżej – siatka o oczkach 10 x 10 cm), a także jako system dla kotar jednowarstwowych oraz dwuwarstwowych (redukujących dźwięk) wykonanych z PVC o gramaturze 680 g/m².

Przedstawione powyżej systemy kotar grodzących to zaledwie próbka proponowanych przez PESMENPOL rozwiązań kwestii rozplanowania i efektywnego wykorzystania przestrzeni. Na stałe poszerzanie oferty w tym zakresie pozwalają bowiem nie tylko własne zaplecze projektowe, produkcyjne i montażowe firmy, lecz także kreatywność, elastyczność i odwaga w podejmowaniu nowych wyzwań.

Kontakt:

PESMENPOL Sp. z o.o.

ul. Słowackiego 75a, 32-400 Myślenice

tel.: 12 273 06 40

info@pesmenpol.pl,

www.pesmenpol.pl

 

TEKST I FOTO – Firma Pesmenpol