Reklama

Model PPP w sektorze infrastruktury sportowej

Infrastruktura sportowa w Polsce – stan obecny a perspektywy

Działalność związana z szeroko rozumianą kulturą fizyczną jest kluczowym, a także niezwykle ochoczo realizowanym zadaniem jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. W efekcie tego, w ostatnim czasie mamy do czynienia z niezwykle dynamicznym rozwojem infrastruktury sportowej. Dla przykładu – w wielu polskich miastach powstały wielofunkcyjne stadiony, należące zresztą do najnowocześniejszych w Europie, imponujące hale widowiskowo-sportowe, a w ramach rządowego programu budowy boisk „Moje Boisko – Orlik 2012” powstało w Polsce niemal 2600 tego typu obiektów.

Należy podkreślić, że większość tego rodzaju inwestycji powstała przy wykorzystaniu funduszy pochodzących z Unii Europejskiej, a także przy okazji organizowania w Polsce dużych imprez sportowych – za najlepszy przykład może uchodzić tu EURO 2012. Niestety, na analogiczne bodźce inwestycyjne trudno będzie jednak liczyć w najbliższej przyszłości. Nadchodzące w 2017 r. młodzieżowe mistrzostwa Europy w piłce nożnej nie mają szans dorównać – jeśli chodzi o skalę i inwestycje infrastrukturalne – pokrewnej imprezie z roku 2012. Co więcej – w ramach perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2014–2020 brak jest możliwości pozyskania dofinansowania na zadania inwestycyjne z zakresu budowy infrastruktury sportowej. W obecnym okresie programowania możliwe będzie jedynie dofinansowanie projektów zakładających modernizacje istniejącej infrastruktury oraz zwiększanie jej efektywności energetycznej. Dominującym źródłem funduszy na realizację zadań z zakresu infrastruktury sportowej pozostaną więc środki własne mocno zadłużonych już samorządów oraz wsparcie z budżetu państwa. Temu celowi służy między innymi ministerialny Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej.

 

WIĘCEJ W MAGAZYNIE „BOISKA I STADIONY” NR 15

 

TEKST – Rafał Cieślak, Jakub Kot
FOTO – Archiwum firmy Moris Polska