Organizacja meczów piłki nożnej o charakterze imprez masowych

Wydawać by się mogło, że organizacja widowisk sportowych z wielotysięczną publiką należy do spraw leżących na półce „skomplikowane”. Jednak jeśli będziemy pamięta o kilku istotnych kwestiach, możemy założyć, że tym elementem życia społecznego – przecież gra się dla kibiców, ale też biznesowego – bo przecież na sporcie wyczynowym się zarabia – może zająć się każda osoba charakteryzująca się odpowiednią dozą samoorganizacji i odpowiedzialności.

Dlaczego odpowiedzialności? Wszak mecz piłki nożnej to współpraca z wieloma podmiotami zewnętrznymi, a niedopełnienie pewnych obowiązków może wiązać się dla organizatora nawet z konsekwencjami karnymi! Jednakże celem niniejszego artykułu nie jest zasianie ziarna niepewności w poczynaniach potencjalnych przyszłych organizatorów imprez, a przedstawienie w zwięzłej formie odpowiedzi na pytanie, jak zorganizować zgodną z obowiązującym prawem, bezpieczną imprezę. Należy dodać, że mimo iż niniejszy tekst traktuje o meczach piłki nożnej – najpowszechniejszej dyscypliny spośród sportów zespołowych – to większość informacji i rad w nim zawartych ma charakter uniwersalny i z powodzeniem można przełożyć je na pozostałe widowiska sportowe.

Regulacje prawne

Organizacja meczu piłki nożnej to materia wielopłaszczyznowa – można ją rozpatrywać w zakresie prawa powszechnego, prawa związkowego, współpracy z podmiotami administracji publicznej, administratorem obiektu, regulacji wewnętrznych organizatora, obsługi kibica, wymagań infrastrukturalnych i kilku innych. I choć zakres niniejszego artykułu nie wyczerpuje tematu, to zwrócimy w nim uwagę na elementy najistotniejsze.

Fundamentalnym przepisem dotyczącym organizacji imprez niezależnie od ich charakteru jest Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2139 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi. Reguluje ona wszystkie aspekty związane z organizacją imprez masowych, począwszy od określenia zasad niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa eventów masowych, poprzez tryb wydawania zezwoleń, kontrolę imprezy, na odpowiedzialności organizatora skończywszy.

Jeśli organizator – którym może być osoba prawna, osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej – spełnia określone warunki obiektywne, a w szczególności warunek planowanej liczby udostępnionych miejsc dla uczestników danej imprezy, zobowiązany jest stosować zapisy ww. ustawy oraz kilku aktów wykonawczych.

WIĘCEJ W MAGAZYNIE „BOISKA I STADIONY” NR 17

 

TEKST – Grzegorz Górski
FOTO – Archiwum Autora