Reklama

PPP

Na sportowo

O partnerstwie publiczno-prywatnym mówi się w Polsce od dawna. Temat nierzadko jest przedstawiany jako panaceum na chroniczny deficyt samorządów i brak środków na inwestycje.

Jednak z biegiem lat wzbudzał także kontrowersje, wzmacniane dodatkowo przez dalekie od ideału ramy prawne PPP. Czy wobec wyczerpywania się środków unijnych z bieżącej perspektywy 2007–2013 czeka nas nowy początek dla PPP? Mimo że pojęcie partnerstwa publiczno-prywatnego (ang. public-private partnership) pojawiło się w latach 70. w USA, idea związana ze świadczeniem usług publicznych przez podmioty prywatne była znana już w czasach starożytnych. W ten sposób Rzymianie rozwiązywali problemy z zaopatrzeniem w wodę (akwedukty) czy funkcjonowaniem poczty. Czasy nowożytne przyniosły kolejne zastosowania tego rodzaju kooperacji. Jednak zanim przejdziemy do konkretnych branż parę słów wyjaśnienia o istocie PPP…

WIĘCEJ W MAGAZYNIE „BOISKA I STADIONY” NR 8/2012

 


TEKST: DAWID DROBNIĆ
FOTO: MOSiR KROSNO