Reklama

Technologia pasywna na większą skalę

Rozpoczęła się budowa nowej wielofunkcyjnej hali sportowej w Centralnym Ośrodku Sportu – Ośrodku Przygotowań Olimpijskich w Zakopanem. Będzie to największy w Polsce obiekt pasywny o charakterze sportowym

 

Inwestor:
Centralny Ośrodek Sportu – Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Zakopanem
Udział w realizacji projektu wzięli:
 • mgr inż. arch. Małgorzata Paszyn – generalny projektant architektury,
 • mgr inż. arch. Piotr Dominiak – projektant obiektu,
 • inż. arch. Tomasz Maniewski – współpraca,
 • mgr inż. Marek Magnuszewski – autor konstrukcji,
 • mgr inż. Andrzej Purzyc – współpraca.
Wykonawca: Mostostal Warszawa

 

Projekt nowej inwestycji pod nazwą „Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w COS-OPO w Zakopanem” wykonała pracownia projektowa LOCUM M. Paszyn z Kalisza.

Analiza warunków lokalizacji oraz pozostałych uwarunkowań inwestycji

Na podstawie przeprowadzonej analizy określono mocne strony przedsięwzięcia. Należą do nich m.in.:

 • korzystne położenie w strefie śródmiejskiej,
 • wielkość terenu pozwalająca na rozbudowę o halę sportową treningową wraz z konieczną infrastrukturą,
 • dobra lokalizacja w centrum Zakopanego z dogodnym dojazdem oraz możliwość zaprojektowania nowych,
 • dogodne połączenia komunikacją publiczną,
 • nieuciążliwość inwestycji dla środowiska.

Określono także szanse na sukces ekonomiczny i społeczny przedsięwzięcia. Są to m.in.:

 • zapewnienie korzystnych warunków treningowych dla licznych dyscyplin sportowych (gier zespołowych, sportów walki, alpinizmu, lekkiej atletyki, gimnastyki etc.),
 • sprostanie potrzebom społecznym,
 • maksymalne wykorzystanie istniejących zasobów technicznych terenu i istniejącej zabudowy,
 • energooszczędność rozwiązań budowlanych i technicznych pozwalająca w konsekwencji na bardzo tanią eksploatację obiektu w przyszłości (budynek pasywny),
 • możliwość pozyskania taniego wykonawstwa w istniejących warunkach rynkowych.

Na podstawie analizy architektoniczno-urbanistycznej stwierdzono, że zarówno pod względem funkcjonalnym, jak i technicznym możliwa i zasadna jest rozbudowa istniejących na terenie COS-OPO w Zakopanem obiektów o wielofunkcyjną treningową halę sportową wraz zapleczem i infrastrukturą i bezpośrednie jej połączenie łącznikiem parterowym w lekkiej konstrukcji z istniejącymi na terenie obiektami, to jest internatem oraz pływalnią. Ustalono, że połączenie tych odmiennych architektonicznie kubatur jest możliwe jedynie w wypadku zastosowania neutralnej, spokojnej formy architektonicznej projektowanej rozbudowy i neutralnego w formie parterowego przeszklonego łącznika.

Autorzy projektu podjęli starania o zaprojektowanie takiego obiektu, aby:

 • wyróżniał się oryginalnością architektury pomimo tradycyjnej, bardzo prostej bryły,
 • był wkomponowany w istniejący układ przestrzenny,
 • architektura budynku dzięki neutralnemu charakterowi podkreśliła formą, szlachetnym materiałem oraz detalami rangę obiektu i jego funkcję, wnosząc do zastałego krajobrazu nowe wartości estetyczne oraz podkreślając walory krajobrazowe,
 • był przyjazny wszystkim użytkownikom, osobom o ograniczonej zdolności poruszania się, dzieciom i osobom starszym (ze względu na prostą, czytelną funkcję, korytarzowy układ pomieszczeń na każdej kondygnacji),
 • pozwalał na elastyczne wykorzystanie (wielofunkcyjne).

WIĘCEJ W MAGAZYNIE „BOISKA I STADIONY” NR 13

 

TEKST – Małgorzata Paszyn
WIZUALIZACJE – Archiwum Firmy