Ustawa o sporcie

Nowe oblicze

Do tej pory sprawy sportu były regulowane przez dwie ustawy: ustawę o kulturze fizycznej oraz ustawę o sporcie kwalifikowanym. Celem nowej regulacji jest ich zastąpienie jednym aktem prawnym – ustawą o sporcie – zawierającą tylko niezbędne i celowe regulacje dla rozwoju kultury fizycznej.

Kultura fizyczna, w tym sport, jest sferą wolności obywatelskiej (częścią konstytucyjnych praw kulturalnych), które nie powinny być obciążone nadmierną regulacją prawną i interwencją państwa. Problem w projektowaniu nowej ustawy polegał na znalezieniu „złotego środka” pomiędzy zasadą respektowania autonomii ruchu sportowego (organizacji sportowych), a zakresem niezbędnej interwencji państwa.

Podstawowe założenia
Przyjęto założenie, że państwo powinno regulować sprawy sportu tylko wtedy, gdy mają wymiar wyraźnie „państwowy”. A to związane jest głównie z występowaniem reprezentantów Polski na Igrzyskach Olimpijskich, Mistrzostwach Świata i Europy. Państwo nie powinno organizować sportu w innych sferach, lecz stwarzać korzystne dla obywateli infrastrukturalne i finansowe warunki do jego uprawiania. Stąd u podstaw nowej ustawy przyjęto, że…

WIĘCEJ W MAGAZYNIE „BOISKA I STADIONY” NR 5/2011

 


OPRACOWANIE: REDAKCJA
ŹRÓDŁO: MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI
ILUSTRACJA: MICHAŁ WARDA