W nowej odsłonie, czyli zmiana modelu zarządzania stadionem piłkarskim na przykładzie Miejskich Terenów Sportowo-Rekreacyjnych w Józefowie

Po 10 latach od powstania i 2 latach od dużej i kosztowej modernizacji stadionu w Józefowie podjęta została decyzja o przekazaniu nieruchomości w administrowanie Integracyjnemu Centrum Sportu i Rekreacji

 

Integracyjne Centrum Sportu i Rekreacji w Józefowie to zakład budżetowy o budżecie rocznym około 4,3 mln zł, który od 2001 r. zajmuje się zarządzaniem miejskim obiektami sportowo-rekreacyjnymi. W ciągu 13 lat istnienia infrastruktura rozrosła się i obecnie składa się z pływalni sportowej z niewielkim basem rekreacyjnym, zjeżdżalnią i sauną, hali sportowej z boiskiem o powierzchni 1140 m² , skateparku, 7 placów zabaw, 2 siłowni outdoorowych, 2 boisk o nawierzchni syntetycznej, a w sezonie zimowym sztucznego lodowiska. W marcu 2014 r. stan posiadania ICSiR powiększył się o Miejskie Tereny Sportowo-Rekreacyjne (dalej: MTSR) składające się z dwóch boisk piłkarskich, placu zabaw, boiska syntetycznego i budynku administracyjnego.

Klub jako zarządca nieruchomości

Do zmiany koncepcji administrowania nieruchomością władze miasta zostały zmuszone złą sytuacją finansową klubu piłkarskiego MLKS Józefovia, który zarządzał nią od powstania. Zarząd klubu rozwinął na bardzo wysokim poziomie szkolenie grup dziecięcych, gdzie trenuje od niedawna ponad trzystu młodych adeptów futbolu. Duży progres nastąpił po Euro 2012, gdy Józefów ubiegał się o to, by zostać centrum pobytowym dla jednego z uczestników turnieju. Z jednej strony moda na football, z drugiej supernowoczesne boisko z nawierzchnią ze sztucznej trawy z licencją FIFA Two Stars, które powstało przy okazji Euro, sprawiły, że nowe władze klubu zmieniły model szkolenia i w większym stopniu postawiły na pracę z dziećmi.

Jednak duża liczba drużyn, a co za tym idzie coraz większa ilość personelu, awans pierwszego zespołu do IV ligi skutkujący wyższymi kosztami utrzymania drużyny, a także współpraca z Legią Warszawa w kontekście akademii piłkarskiej sprawiły, że z roku na rok klub coraz gorzej sobie radził z zobowiązaniami wynikającymi z zarządzania nieruchomością i funkcjonowaniem w nowej rzeczywistości. Dodatkowo w klubie działała sekcja tenisa stołowego oraz podnoszenia ciężarów, co nie ułatwiało jego funkcjonowania, gdyż obydwie sekcje musiały wynajmować pomieszczenia na swoją działalność, a to wiązało się z dużymi kosztami.

Brakowało środków na opłaty za energię elektryczną, olej opałowy, wodę i kanalizację, konserwację boisk, podatki, ZUS oraz wynagrodzenia trenerów. Wiele prac wykonywali członkowie klubu w ramach wolontariatu, jednak zarządzanie dużą nieruchomością w ten sposób jest niemożliwe na dłuższą metę. Nieuregulowanie należności wobec zakładu energetycznego skończyło się odcięciem prądu w zimie, a to mogło doprowadzić do uszkodzenia instalacji grzewczej. Konieczne było podjęcie stosownych kroków prawnych dla ratowania nieruchomości. Gdy administratorem nieruchomości był klub, władze miasta nie mogły regulować powstałych zadłużeń, gdyż było to niezgodne z ustawą o finansach publicznych. Po długich rozmowach, w których brały udział władze miasta, zarząd klubu i dyrekcja ICSiR, osiągnięto wspólne stanowisko – ICSiR będzie administrował stadionem, którego głównym użytkownikiem będzie klub piłkarski MLKS Józefovia, a miasto znajdzie środki na administrowanie. W związku z możliwością odzyskania podatku VAT z budowy obiektu, zastosowano dość skomplikowaną konstrukcję prawną, mianowicie wszystkie koszty związane z zarządzaniem miało ponosi miasto, a w zamian do jego budżetu trafiać miały wszystkie przychody związane z wynajmem boisk na MTSR. Należy przypomnieć, że administrator, czyli ICSiR, działa w formie zakładu budżetowego, a to rozwiązanie prawne jest podobne do jednostki budżetowej. Z dostępnych informacji wynika, że jest to rozwiązanie podobne do tych zastosowanych na pływalniach w Kórniku i Suchym Lesie, gdzie do zarządzania obiektem wykorzystane są działy wchodzące w strukturę Urzędu Miasta.

Dyrekcja ICSiR wraz z przedstawicielami klubu i referatu oświaty Urzędu Miasta dokonała audytu nieruchomości, na podstawie którego zaplanowano dużą część prac związanych z doprowadzeniem nieruchomości do pełnej sprawności. Zaplanowano budżet roczny w wysokości około 280 tys. zł, co przekraczało o ponad 100% kwotę, jaka była wcześniej asygnowana na utrzymanie nieruchomości. Jednak na tak wysoką wartość wpłynął cały szereg zaniechań, które nie wynikały ze złej woli zarządu klubu, ale z braku środków i doświadczenia oraz wiedzy w zakresie zarządzania nieruchomością. Poważnym błędem był niewystarczający nadzór ze strony władz miasta i Rady Miasta, ale w dużym stopniu wynikało to z litery prawa, gdyż miasto mogło rozliczać zarząd klubu jedynie z prawidłowego wydatkowania środków przekazanych w ramach dotacji.

WIĘCEJ W MAGAZYNIE „BOISKA I STADIONY” NR 12

 

TEKST I FOTO: Piotr Gąszcz