Bezpieczny stadion

Nowe oblicze bezpieczeństwa

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji opracowało nowe przepisy wykonawcze związane z nową ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych. Projekt zakłada między innymi dobór służb porządkowych przez organizacje piłkarskie.

Mniej policji na stadionach
23 marca 2010 roku Rada Ministrów przyjęła projekt rozporządzenia do nowej ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych. Projekt ma szczególne znaczenie dla przygotowań do Euro 2012 – reguluje bowiem kwestie związane z organizacją meczów. Oprócz umożliwienia organizacjom piłkarskim decydowania o doborze i szkoleniach służb porządkowych istotne jest również wprowadzenie jednolitych wymagań wobec służb organizatorów wszystkich imprez masowych, a więc nie tylko meczów, lecz również koncertów, igrzysk sportowych itp. Zgodnie z projektem rozporządzenia za przeprowadzenie kursów dla kandydatów na pracowników służb porządkowych i informacyjnych będą odpowiedzialne placówki, które kształcą pracowników ochrony osób i mienia, a także szkoły wyższe kształcące na takich kierunkach jak bezpieczeństwo wewnętrzne. Nowością jest też możliwość szkolenia kandydatów na członków służby porządkowej lub informacyjnej przez samych organizatorów imprez masowych. Będą oni mogli prowadzić takie kursy jeżeli spełnią odpowiednie wymagania do prowadzenia działalności oświatowej. To bardzo ważna zmiana – uwzględnia bowiem postulaty zgłaszane przez środowiska piłkarskie…

WIĘCEJ W MAGAZYNIE „BOISKA I STADIONY” NR 4/2010

 


TEKST: PIOTR WINNICKI
FOTO: 2010 FIFA WORLD CUP ORGANISING COMMITTEE SOUTH AFRICA