Kategoria: ZARZĄDZANIE

Sport, rekreacja i wypoczynek

Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji im. Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie znajduje się w zachodniej części Polski, w województwie lubuskim, 7 km od centrum Zielonej Góry. WOSiR dysponuje powierzchnią 39 hektarów (15 ha zabudowanych, 4 ha zalesione i 20 ha zieleni), w tym rozbudowaną bazą sportowo-rekreacyjną, noclegowo-gastronomiczną oraz szkoleniową. Nowoczesne hale wielofunkcyjne, gdzie można grać w kosza, siatkówkę, badmintona czy tenisa stołowego, bardzo szybko zamieniamy w hale wystawiennicze i konferencyjne.

Zawsze profesjonalni i niezawodni

Grudzień jest czasem, gdy wszystkie piłkarskie klasy rozgrywkowe w naszym kraju kończą rundę jesienną. Jednak myli się ten, kto myśli, że to czas błogiego lenistwa. Wręcz przeciwnie – w profesjonalnym klubie, okres po zakończeniu rundy…

Szkoła pełna innowacji

Do wyposażenia obiektów sportowych nie zaliczają się jedynie kosze do koszykówki, słupki do siatkówki, bramki do piłki ręcznej czy kotary grodzące. Hale sportowe bardzo często należą do placówek oświatowych, a także posiadają części administracyjne, które wymagają doboru mebli szkolnych i biurowych. Firma Interplastic podchodzi kompleksowo do kwestii wyposażenia obiektów i pomoże stworzyć optymalną przestrzeń do nauki lub pracy.

Opiniowanie projektów obiektów piłkarskich według przepisów PZPN

Stwierdzenie, że planowanie inwestycji w infrastrukturę sportową wymaga uwzględnienia mnóstwa przepisów prawnych jest oczywistością. W gąszczu przepisów rangi prawa powszechnego, przepisów ustrojowych i aktów wewnętrznych danej jednostki samorządu terytorialnego oraz procedur związanych z zamówieniami publicznymi, nie powinno nam umknąć, że swoje oczekiwania w zakresie procesu inwestycyjnego (do obiektów piłkarskich) ma również organizator rozgrywek piłkarskich – Polski Związek Piłki Nożnej.

Wielofunkcyjny obiekt sportowy

Nie da się ukryć, że ostatnie lata to prawdziwy boom inwestycyjny w zakresie budowy aren sportowych w Polsce – zarówno lokalnych, jak i krajowych. Dobrym przykładem jest Stadion Śląski, który na pierwszy rzut oka nie wydaje się obiektem multifunkcyjnym, jednak dzięki przemyślanej strategii, właśnie w takiej grupie jest stawiany.

Prawo zamówień publicznych

11 września 2019 r. sejm uchwalił nową ustawę Prawo zamówień publicznych (dalej: nowa pzp). Ten zupełnie nowy akt prawny – 1 stycznia 2021 r. – ma zastąpić ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp). Chociaż czasu do wejścia w życie nowych przepisów jest dużo, warto przyjrzeć się nowym regulacjom już teraz, tym bardziej, że wiele zmian ma istotny charakter i wpłynie na dotychczasową praktykę zakupową zamawiających i uczestniczących w niej wykonawców.

OLIMP – system sprzedaży biletów i kontroli ruchu osobowego

Firma WASKO S.A. od wielu lat aktywnie uczestniczy w życiu sportowym, angażując się w inicjatywy rangi krajowej i lokalnej, wdrażając i rozwijając systemy informatyczne. System OLIMP jest dynamicznie rozwijającym się produktem gliwickiej firmy, przeznaczonym do kompleksowej obsługi obiektów sportowych – zarówno o charakterze masowym, jak i plenerowym.

Standardy i dobre praktyki. Wymogi infrastrukturalne obiektów piłkarskich wykorzystywanych w niższych klasach rozgrywkowych

Obiekty piłkarskie w Polsce, niezależnie od daty oddania do użytku, oprócz konieczności spełniania określonych prawem przepisów (prawo budowlane, bezpieczeństwo pożarowe, przepisy sanitarne) powinny spełniać określone przepisy piłkarskiej centrali, która nadaje ton w niniejszym zakresie wszystkim poziomom piłkarskiej rywalizacji w Polsce.

Oświetlenie obiektu tańsze z każdym rokiem

Wbrew pozorom tytuł artykułu nie dotyczy zmian w cenach rynkowych prądu czy lamp. Wiele obiektów użytku publicznego zmaga się z problemem kosztów utrzymania oświetlenia, a administracja szuka oszczędności na każdym kroku. Jak zaoszczędzić pieniądze już na etapie planowania budowy boiska lub jego modernizacji? Odpowiedź brzmi – zmniejszając przyszłe koszty eksploatacji i konserwacji.

Jak zorganizować idealny obóz piłkarski?

Sezon ligowy zakończony, czas na krótki odpoczynek i… zaczynamy budować formę na nowy sezon. Rosnąca profesjonalizacja piłki nożnej wymusza zarówno na piłkarzach, jak i trenerach oraz działaczach optymalizację działań związanych z przygotowaniem do ligowych rozgrywek.

Cena, jakość czy innowacyjność? Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty

Każde postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego ma na celu wybór wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę oraz realizację zawartej z nim umowy. W związku z tym, zamawiający zadają sobie pytanie, jakie zastosować kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej, żeby wybrać taką ofertę, która spośród złożonych będzie tą najlepszą.

Nowelizacja ustawy o finansach publicznych. Alternatywne metody finansowania inwestycji komunalnych

Budowa infrastruktury komunalnej, w tym obiektów sportowo-rekreacyjnych, wymaga określonych nakładów finansowych. Wobec bardzo ograniczonych możliwości uzyskania dofinansowania ze środków bezzwrotnych (przede wszystkim środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej) oraz braku środków unijnych na sport w obecnej perspektywie finansowej, jednostki samorządu terytorialnego najczęściej decydują się na zaciąganie na ten cel zobowiązań dłużnych, takich jak kredyty, pożyczki, emisja obligacji.

Regulamin jako fundamentalny dokument organizatora imprezy

Regulaminy są po to, aby… były? Ten jeden z najważniejszych dokumentów obowiązujących podczas imprez sportowych czy artystyczno-rozrywkowych często jest traktowany przez dwie strony – organizatorów oraz uczestników wydarzenia – po macoszemu, a dokumentem wielkiej wagi…

System OLIMP. Rozwiązanie dla obiektów sportowych

System OLIMP, jeden z wiodących produktów WASKO, przeznaczony do kompleksowej obsługi obiektów sportowych, jest rozwijany nieprzerwanie od ponad 11 lat. Został stworzony jako system służący zapewnieniu bezpieczeństwa oraz kontroli ruchu osobowego w obiekcie sportowym wraz z pełną identyfikacją kibiców i sprzedażą biletów.