Reklama

Kategoria: ZARZĄDZANIE

paragraf

Regulamin jako fundamentalny dokument organizatora imprezy

Regulaminy są po to, aby… były? Ten jeden z najważniejszych dokumentów obowiązujących podczas imprez sportowych czy artystyczno-rozrywkowych często jest traktowany przez dwie strony – organizatorów oraz uczestników wydarzenia – po macoszemu, a dokumentem wielkiej wagi…

wasko_021

System OLIMP. Rozwiązanie dla obiektów sportowych

System OLIMP, jeden z wiodących produktów WASKO, przeznaczony do kompleksowej obsługi obiektów sportowych, jest rozwijany nieprzerwanie od ponad 11 lat. Został stworzony jako system służący zapewnieniu bezpieczeństwa oraz kontroli ruchu osobowego w obiekcie sportowym wraz z pełną identyfikacją kibiców i sprzedażą biletów.

ppp-rosnie-0181

PPP rośnie w siłę

Na kanwie aktualnie obowiązującej ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym dotychczas podpisanych zostało ponad 130 kontraktów. Wyraźne ożywienie na rynku partnerstwa publiczno-prywatnego dostrzegalne jest jednak nie tylko w postaci rosnącej liczby zawieranych umów.

zarz-matu-0181

Fundusze zewnętrzne – rozwój ośrodków sportowych i rekreacyjnych

Zarządzając jednostką, taką jak ośrodek sportu i rekreacji, często zadajemy sobie pytanie, w jaki sposób i skąd pozyskać środki zewnętrzne na poprawę infrastruktury sportowej, której jesteśmy administratorami. Obiekty podlegające pod jednostkę samorządu terytorialnego posiadają budżet na dany rok swojej działalności przydzielony z miasta.

AQUARION_11

OLIMP – nowoczesne oprogramowanie dla obiektów sportowo- -rekreacyjnych

Firma WASKO S.A. od lat z sukcesem wdraża i rozwija systemy informatyczne.
Jednym z dynamicznie rozwijających się produktów gliwickiej firmy jest przeznaczony do kompleksowej obsługi obiektów sportowych system OLIMP, obecny na rynku od 2008 roku. Dotychczas w tym zakresie firma skupiała swoją uwagę wokół systemów dedykowanych dla dużych obiektów sportowych, jakimi są stadiony.

1-13523

SKS – największy w historii program zajęć sportowych

Największy w historii program zajęciowy, angażujący tak dużą liczbę uczestników został wdrożony w 2017 roku. Aby sprostać wyzwaniu organizacji pozalekcyjnych zajęć sportowych prowadzonych przez nauczycieli wychowania fizycznego głównie na terenie obiektów szkolnych w wymiarze ogólnopolskim zapewniono finansowanie na dotychczas niespotykaną skalę.

organizacja_0171

Organizacja meczów piłki nożnej o charakterze imprez masowych

Wydawać by się mogło, że organizacja widowisk sportowych z wielotysięczną publiką należy do spraw leżących na półce „skomplikowane”. Jednak jeśli będziemy pamięta o kilku istotnych kwestiach, możemy założyć, że tym elementem życia społecznego – przecież gra się dla kibiców, ale też biznesowego – bo przecież na sporcie wyczynowym się zarabia – może zająć się każda osoba charakteryzująca się odpowiednią dozą samoorganizacji i odpowiedzialności.

naming-rights-171

Naming rights w Polsce

Sprzedaż praw do nazwy obiektów sportowych w Polsce stała się pożądanym elementem, rozważanym przez większość inwestorów przed oddaniem do użytku nowego obiektu. Dotyczy to już nie tylko dużych aren, lecz także mniejszych obiektów. Skuteczna sprzedaż praw nie jest jednak łatwym zadaniem z powodu potrzeby wielomilionowej inwestycji sponsorów, którzy nie mają doświadczeń ani dowodów na to, jakie kluczowe wartości dodane może wygenerować dla nich to nowe narzędzie komunikacji marketingowej.

fitnet-0171

Fitnet Complex – krok dalej niż ESOK

Program Fitnet Complex – najnowszy produkt firmy Fitnet Sp. z o.o. – to unikatowe na skalę europejską oprogramowanie do zarządzania różnymi obiektami sportowymi. O jego wyjątkowości stanowią olbrzymia ilość funkcji oraz ich łatwa dostępność.

zmiany_0161

Zmiany w systemie udzielania zamówień publicznych

Ustawą z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw1 Sejm RP dokonał implementacji do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r.

zakazy_0151

Zakazy stadionowe

Zakaz wstępu na imprezę masową (tzw. zakaz stadionowy) został wprowadzony do polskiego systemu prawa na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 909 ze zm.). Pierwotnie występował jako kara dodatkowa, a następnie jako środek karny.