Reklama

Kategoria: ZARZĄDZANIE

wasko-02201

OLIMP – system sprzedaży biletów i kontroli ruchu osobowego

Firma WASKO S.A. od wielu lat aktywnie uczestniczy w życiu sportowym, angażując się w inicjatywy rangi krajowej i lokalnej, wdrażając i rozwijając systemy informatyczne. System OLIMP jest dynamicznie rozwijającym się produktem gliwickiej firmy, przeznaczonym do kompleksowej obsługi obiektów sportowych – zarówno o charakterze masowym, jak i plenerowym.

123-0223

Standardy i dobre praktyki. Wymogi infrastrukturalne obiektów piłkarskich wykorzystywanych w niższych klasach rozgrywkowych

Obiekty piłkarskie w Polsce, niezależnie od daty oddania do użytku, oprócz konieczności spełniania określonych prawem przepisów (prawo budowlane, bezpieczeństwo pożarowe, przepisy sanitarne) powinny spełniać określone przepisy piłkarskiej centrali, która nadaje ton w niniejszym zakresie wszystkim poziomom piłkarskiej rywalizacji w Polsce.

oswietlenie-0221

Oświetlenie obiektu tańsze z każdym rokiem

Wbrew pozorom tytuł artykułu nie dotyczy zmian w cenach rynkowych prądu czy lamp. Wiele obiektów użytku publicznego zmaga się z problemem kosztów utrzymania oświetlenia, a administracja szuka oszczędności na każdym kroku. Jak zaoszczędzić pieniądze już na etapie planowania budowy boiska lub jego modernizacji? Odpowiedź brzmi – zmniejszając przyszłe koszty eksploatacji i konserwacji.

foot-02202

Jak zorganizować idealny obóz piłkarski?

Sezon ligowy zakończony, czas na krótki odpoczynek i… zaczynamy budować formę na nowy sezon. Rosnąca profesjonalizacja piłki nożnej wymusza zarówno na piłkarzach, jak i trenerach oraz działaczach optymalizację działań związanych z przygotowaniem do ligowych rozgrywek.

cji-02201

Cena, jakość czy innowacyjność? Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty

Każde postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego ma na celu wybór wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę oraz realizację zawartej z nim umowy. W związku z tym, zamawiający zadają sobie pytanie, jakie zastosować kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej, żeby wybrać taką ofertę, która spośród złożonych będzie tą najlepszą.

ppp-0221

Nowelizacja ustawy o finansach publicznych. Alternatywne metody finansowania inwestycji komunalnych

Budowa infrastruktury komunalnej, w tym obiektów sportowo-rekreacyjnych, wymaga określonych nakładów finansowych. Wobec bardzo ograniczonych możliwości uzyskania dofinansowania ze środków bezzwrotnych (przede wszystkim środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej) oraz braku środków unijnych na sport w obecnej perspektywie finansowej, jednostki samorządu terytorialnego najczęściej decydują się na zaciąganie na ten cel zobowiązań dłużnych, takich jak kredyty, pożyczki, emisja obligacji.

paragraf

Regulamin jako fundamentalny dokument organizatora imprezy

Regulaminy są po to, aby… były? Ten jeden z najważniejszych dokumentów obowiązujących podczas imprez sportowych czy artystyczno-rozrywkowych często jest traktowany przez dwie strony – organizatorów oraz uczestników wydarzenia – po macoszemu, a dokumentem wielkiej wagi…

wasko_021

System OLIMP. Rozwiązanie dla obiektów sportowych

System OLIMP, jeden z wiodących produktów WASKO, przeznaczony do kompleksowej obsługi obiektów sportowych, jest rozwijany nieprzerwanie od ponad 11 lat. Został stworzony jako system służący zapewnieniu bezpieczeństwa oraz kontroli ruchu osobowego w obiekcie sportowym wraz z pełną identyfikacją kibiców i sprzedażą biletów.

ppp-rosnie-0181

PPP rośnie w siłę

Na kanwie aktualnie obowiązującej ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym dotychczas podpisanych zostało ponad 130 kontraktów. Wyraźne ożywienie na rynku partnerstwa publiczno-prywatnego dostrzegalne jest jednak nie tylko w postaci rosnącej liczby zawieranych umów.

zarz-matu-0181

Fundusze zewnętrzne – rozwój ośrodków sportowych i rekreacyjnych

Zarządzając jednostką, taką jak ośrodek sportu i rekreacji, często zadajemy sobie pytanie, w jaki sposób i skąd pozyskać środki zewnętrzne na poprawę infrastruktury sportowej, której jesteśmy administratorami. Obiekty podlegające pod jednostkę samorządu terytorialnego posiadają budżet na dany rok swojej działalności przydzielony z miasta.

AQUARION_11

OLIMP – nowoczesne oprogramowanie dla obiektów sportowo- -rekreacyjnych

Firma WASKO S.A. od lat z sukcesem wdraża i rozwija systemy informatyczne.
Jednym z dynamicznie rozwijających się produktów gliwickiej firmy jest przeznaczony do kompleksowej obsługi obiektów sportowych system OLIMP, obecny na rynku od 2008 roku. Dotychczas w tym zakresie firma skupiała swoją uwagę wokół systemów dedykowanych dla dużych obiektów sportowych, jakimi są stadiony.

1-13523

SKS – największy w historii program zajęć sportowych

Największy w historii program zajęciowy, angażujący tak dużą liczbę uczestników został wdrożony w 2017 roku. Aby sprostać wyzwaniu organizacji pozalekcyjnych zajęć sportowych prowadzonych przez nauczycieli wychowania fizycznego głównie na terenie obiektów szkolnych w wymiarze ogólnopolskim zapewniono finansowanie na dotychczas niespotykaną skalę.

organizacja_0171

Organizacja meczów piłki nożnej o charakterze imprez masowych

Wydawać by się mogło, że organizacja widowisk sportowych z wielotysięczną publiką należy do spraw leżących na półce „skomplikowane”. Jednak jeśli będziemy pamięta o kilku istotnych kwestiach, możemy założyć, że tym elementem życia społecznego – przecież gra się dla kibiców, ale też biznesowego – bo przecież na sporcie wyczynowym się zarabia – może zająć się każda osoba charakteryzująca się odpowiednią dozą samoorganizacji i odpowiedzialności.

naming-rights-171

Naming rights w Polsce

Sprzedaż praw do nazwy obiektów sportowych w Polsce stała się pożądanym elementem, rozważanym przez większość inwestorów przed oddaniem do użytku nowego obiektu. Dotyczy to już nie tylko dużych aren, lecz także mniejszych obiektów. Skuteczna sprzedaż praw nie jest jednak łatwym zadaniem z powodu potrzeby wielomilionowej inwestycji sponsorów, którzy nie mają doświadczeń ani dowodów na to, jakie kluczowe wartości dodane może wygenerować dla nich to nowe narzędzie komunikacji marketingowej.