Budowa hali widowiskowo-sportowej w Ostrowie Wielkopolskim

Plany powstania hali widowiskowo-sportowej w Ostrowie Wielkopolskim były obecne przez wiele ostatnich lat i kadencji samorządowych. Po wielu dyskusjach i kontrowersjach ustalono lokalizację dla zrealizowania projektu. Władze miasta przyjęły interesującą formułę wyłonienia wykonawcy i projektanta inwestycji. Połączono tradycyjną procedurę „zaprojektuj i wybuduj” z konkursem ofert, w skład których wchodziły koncepcje architektoniczne. Podzielono kryteria oceny tak, żeby cena obiektu stanowiła 50%, a pozostałe kryteria oceny dotyczyły wykonanej koncepcji architektoniczno- -funkcjonalnej.

Projektantem inwestycji została Pracownia Architektoniczna Mariusza Szczuraszka z Ostrowa Wielkopolskiego (PAS). Tworząc koncepcję ofertową trzeba było spełnić wszystkie stawiane w programie funkcjonalno-użytkowym wymagania inwestora. Autorsko rozwiązać zagadnienia urbanistyczne, architektoniczne i funkcjonalne, a jednocześnie stworzyć obiekt, który generalny wykonawca w swojej ofercie wyceni najkorzystniej.

Działka przeznaczona pod zabudowę znajduje się w centrum miasta pomiędzy dwoma istniejącymi budynkami. Projekt zakłada wypełnienie przestrzeni między nimi i wciągnięcie sąsiadujących budynków w jeden kompleks zabudowy. Intencją inwestora było wybudowanie wielofunkcyjnej miejskiej hali widowiskowo-sportowej. Zaprojektowano, w odróżnieniu od pozostałych prac konkursowych, arenę z jedną stałą trybuną żelbetową na ok. 1500 osób, pozostałe trybuny są trybunami składanymi. Dzięki takiemu rozwiązaniu halę można zaaranżować na wiele wariantów, w zależności od typu prowadzonych imprez widowiskowych, gospodarczych czy sportowych. Obiekt, w celu ograniczenia kosztów inwestycji, został zaprojektowany jako jednokondygnacyjny w konstrukcji żelbetowo- -stalowej. Generalnym wykonawcą jest ostrowska firma Budrem.

Arena, strefa wejściowa

Jako priorytet ustalono zaprojektowanie wielofunkcyjnej hali widowiskowo-sportowej, która optymalnie zabezpieczy potrzeby miasta w zakresie organizacji imprez i usług nie tylko sportowych. Podjęto decyzję o zaprojektowaniu wyłącznie jednej stałej trybuny żelbetowej z jednej strony areny. Pozostałe trybuny zostały zaprojektowane jako składane teleskopowo tak, żeby zapewnić maksymalnie dużą płaską powierzchnię areny na imprezy inne niż sportowe – koncerty, targi, przedstawienia. Wokół areny zaprojektowano obwodowo antresolę – obejście, które umożliwi dostęp widzów do trybun składanych z poziomu antresoli i wyeliminuje ryzykowną komunikację kibiców przez płytę boiska. Dzięki takiemu rozwiązaniu istnieje możliwość pełnego wydzielenia kibiców od płyty boiska.

pas-02203

Poziom areny został zaprojektowany na poziomie holu. Arena jest połączona z holem trzema tunelami pozbawionymi schodów. Dzięki temu znacząco upraszcza się komunikacja i dostępność przestrzeni. Hol można wciągnąć bezkolizyjne do współpracy z przestrzenią areny, co w przypadku imprez typu targi, pozwoli powiększyć przestrzeń ekspozycji.

pas-02202

Zaprojektowano trzy kasy w sali obsługi widzów. Dodatkowo zaprojektowano dwa punkty kasowe dostępne z zewnątrz budynku. Kasy zewnętrzne będą bardzo przydatne w przypadku biletowanych imprez masowych. Skutecznie zminimalizują kolejki i usprawnią zapełnienie areny.

Strefy kibiców – trybuny

Zapewniono rozdział dróg kibiców i pozostałych użytkowników obiektu. Dodatkowo zapewniono bezpieczny rozdział dróg kibiców gości i gospodarzy. Kibice gości mogą dostawać się bezpośrednio na sektory trybun dla nich przeznaczone z odrębnego wejścia zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku budynku. Kibice gości posiadają dedykowany im zespół toalet.

Strefa VIP – antresole holu

Istotny element strefy kibiców stanowi strefa VIP. Zaprojektowano ją w części stałej trybuny na osi boisk, gwarantując komfortowe pole widzenia boiska i sceny. W przestrzeni holu wejściowego, na poziomie jego antresoli, zaprojektowano połączoną tunelem z trybuną przestrzeń cateringową. Stąd pomostami można przejść w kierunku zespołu gastronomii i tarasu zewnętrznego lub drugim pomostem w kierunku zaplecza administracyjnego, medialnego i szatni sportowców. Dzięki takiemu rozwiązaniu strefa VIP została skomunikowana ze wszystkimi funkcjami obiektu bez krzyżowania się dróg ze strefami ogólnodostępnymi pozostałych kibiców. Umożliwi to również łatwą, bezkolizyjną dostępność strefy VIP dla mediów, sędziów, zawodników, oficjeli i działaczy.

Gastronomia

Na poziomie parteru, w bezpośrednim sąsiedztwie holu wejściowego i areny, zaprojektowano zespół pomieszczeń gastronomii. Pomieszczenia gastronomii są bezpośrednio połączone również ze strefą VIP. W tej strefie zaprojektowano dźwig do komunikacji pionowej, który zapewnia łatwy dostęp do strefy VIP osobom niepełnosprawnym oraz ułatwia dostawy posiłków i napojów na poziom antresoli. Z poziomu antresoli zaprojektowano wyjście na taras, które uatrakcyjnia funkcję gastronomiczną oraz poszerza przestrzeń VIP.

Pomieszczenia zarządzającego obiektem

Zaprojektowano wydzielony funkcjonalnie i przestrzennie zespół pomieszczeń administracyjnych, zgodny z wymaganiami zamawiającego, połączony z salą obsługi widzów. Administracja ma swoje niezależne wejście i została zlokalizowana w miejscu, z którego w łatwy i bezkolizyjny sposób można zarządzać i dotrzeć do każdej części obiektu.

pas-02201

Pomieszczenia medialne i obsługi zawodów

We wschodniej części budynku, na styku zapleczy sportowych, zespołu administracji, strefy VIP, areny i holu wejściowego, zaprojektowano wielofunkcyjny zespół pomieszczeń dla potrzeb mediów i obsługi zawodów wszystkich lig. Ze względu na zróżnicowane wymagania powierzchniowe i funkcjonalne stawiane temu zespołowi pomieszczeń przez różne ligi, zostało tam zaprojektowane pomieszczenie o powierzchni ok. 90 m2 dzielone mobilnymi ścianami akustycznymi. Ma to umożliwić kształtowanie tej przestrzeni w zależności od potrzeb. Pomieszczenie wielofunkcyjne uzupełniono o biura zawodów, pomieszczenia socjalne i sanitarne. Pomieszczenia medialne można rozszerzyć w miarę potrzeb o sąsiadującą salę obsługi widzów.

Zaplecze sportowe

Zgodnie z wymaganiami zapisów programu funkcjonalno-użytkowego oraz wymaganiami lig koszykówki, piłki ręcznej i siatkówki, dokonano kompilacji parametrów i wymogów. Zaprojektowano zespół pomieszczeń spełniający powyższe wymagania. W każdej 35-metrowej szatni znajduje się stanowisko do masażu, tablica ścieralna i kostkarka do lodu (wymóg ligi koszykówki). W zespole szatni znajdują się dwa pomieszczenia masażu (wymóg ligi piłki ręcznej). Szatnie obsługują dwa zespoły sanitarne o powierzchni min. 25 m2 (wymóg ligi koszykówki). Wszystkie zespoły pomieszczeń są dostosowane do obsługi osób niepełnosprawnych.

Pomieszczenia monitoringu

Pomieszczenie monitoringu zaprojektowano z widokiem na arenę i trybuny. Pomieszczenie to zlokalizowano w strefie technicznej z niezależnym wejściem od północno-wschodniej strony budynku, w sąsiedztwie pomieszczeń socjalnych służb obsługujących imprezy masowe. Obok pomieszczenia monitoringu zaprojektowano serwerownię DSO.

Pomieszczenia magazynowo-techniczne

Magazyny podzielono na trzy pomieszczenia tak, żeby z każdej strony boiska umiejscowić co najmniej jeden magazyn. Magazyny łącznie mają powierzchnię 106 m2. Dodatkowo zaprojektowano odrębny magazyn na piłki i drobny sprzęt.

Ewakuacja

Koncepcja uzyskała pozytywną opinię rzeczoznawcy ppoż. Zaprojektowano parterowy budynek z areną, holami na tym samym poziomie co przyległy teren. Stąd też ewakuacja z budynku może odbywać się szybko i bezkolizyjnie we wszystkich kierunkach. Z antresol zapewniono ewakuację na przyległe dachy.

Mariusz Szczuraszek – dyplom Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej uzyskał w 1998 r. W latach 1997–2017 był współwłaścicielem Pracowni Architektonicznej P. Dominiczak i M. Szczuraszek. Od 2018 r. jest właścicielem pracowni PAS. Jest autorem ponad 100 projektów budynków użyteczności publicznej, w tym ok. 40 projektów pływalni miejskich.

PAS – jako zgrany i sprawdzony zespół projektantów wykonujemy pełnobranżowe dokumentacje obiektów użyteczności publicznej, hotelowych, sanatoryjnych, sportowych, biurowych, przemysłowych i mieszkalnych. Zespół projektowy: arch. Mariusz Szczuraszek, arch. Weronika Nawrot, arch. Maciej Borecki, tech. Agnieszka Wierzyk.

Kontakt:

PAS Pracownia Architektoniczna Szczuraszek

ul. Szkolna 8,

63-400 Ostrów Wielkopolski

tel. kom.: 881 644 444, 883 664 466

pas@osw.pl

 

TEKST – Mariusz Szczuraszek

WIZUALIZACJE – Archiwum PAS Pracownia Architektoniczna Szczuraszek