Centrum Rekreacji i Kultury Zaborze w Zabrzu

Stare jak nowe

W 2011 roku na zlecenie Wydziału Strategii i Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Zabrzu architekci Beata i Witold Goczołowie opracowali koncepcję architektoniczną Centrum Rekreacji w ramach miejskiego programu rewitalizacji obiektów i terenów poprzemysłowych.

Trzy żelbetowe zbiorniki wyrównawcze, pochodzące z lat 70. XX wieku, znajdujące się w zabrzańskiej dzielnicy Zaborze, które w przeszłości służyły zmniejszeniu nierównomierności dostaw wody, wraz z budynkiem dawnej hydroforni zostaną zrewitalizowane i zaadaptowane do pełnienia nowej funkcji. Rewitalizacja i przywrócenie do życia nieużytkowanego terenu i obiektów poprzez nadanie im nowej funkcji, która ma służyć lokalnej społeczności, wiąże się z ich przekształceniem w nowoczesną, wielofunkcyjną przestrzeń rekreacyjno-kulturalną, której brakuje w tej części miasta.

Opis koncepcji
Cylindryczne, żelbetowe zbiorniki, które od dłuższego czasu są nieużytkowane, są częściowo zagłębione w ziemi i w znacznym stopniu przysypane skarpami ziemnymi porośniętymi trawą. Forma zbiorników zostanie wyeksponowana poprzez ich częściowe odkrycie, tj. usunięcie skarp i nadbudowę jednego z nich. Takie działanie przestrzenne uwidoczni materiał konstrukcyjny, tj. naturalny urok betonu, który zostanie wypiaskowany i podkreśli formę cylindrycznych zbiorników, a także umożliwi realizację zewnętrznych ścianek wspinaczkowych. Częściowe pozostawienie oskarpowania i zielonych tarasów w formie zadaszenia nad dwoma zbiornikami zachowa istniejący i naturalny kontekst otoczenia dawnych zbiorników.

WIĘCEJ W MAGAZYNIE „BOISKA I STADIONY” – WYDANIE NR 10

 


TEKST: BEATA I WITOLD GOCZOŁOWIE, BARBARA I OSKAR GRĄBCZEWSCY
WIZUALIZACJA: BEATA I WITOLD GOCZOŁOWIE, BARBARA I OSKAR GRĄBCZEWSCY