Dojrzewanie Orlików

Zmiany na lepsze

Choć początki były nieco chaotyczne – niektóre wytyczne programu były niekonkretne, co powodowało, że wiele kompleksów po oddaniu do użytku nie było tym, co sobie wyobrażali inwestorzy – to jednak wydaje się, że rządowy program budowy kompleksu boisk wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym okazał się trafionym pomysłem.

Program „Moje Boisko – Orlik 2012” funkcjonuje już trzeci rok. Od jego początków powstało około 1300 kompleksów boisk. Cele, które rząd założył sobie, gdy 23 listopada 2007 roku zaproponował nowatorski w naszym kraju program, czyli przede wszystkim udostępnienie dzieciom i młodzieży nowoczesnej infrastruktury sportowej oraz popularyzacja aktywnego stylu życia, są osiągane właściwie na każdym boisku, wybudowanym w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012”. To co wcześniej wydawało się nierealne, dziś jest już niemal tak powszechne, że zdajemy się tego nie zauważać.

 

A jednak, by osiągnąć dzisiejszy stan rzeczy, program trzeba było niejednokrotnie doprecyzowywać, ukonkretniać, modyfikować. Pierwsza edycja programu zawierała co prawda wytyczne, jednak nie wszystkie założenia były sprecyzowane – zwłaszcza te, które dotyczyły wyboru i wykonania odpowiedniej nawierzchni na boiskach. Niekonkretne były również zapisy dotyczące budowy zaplecza szatniowo-socjalnego…

WIĘCEJ W MAGAZYNIE „BOISKA I STADIONY” NR 4/2010

 


TEKST: PIOTR WINNICKI
FOTO: UM Dopiewo, UM Krosno, UMiG Sośnicowice, UG Konopiska