Eurofundusze

Unijne ostatki

Rok 2011 przyniósł kilka istotnych zmian w funduszach unijnych dostępnych w naszym kraju. Alokacje na konkursy w ramach programów regionalnych i krajowych zostały już niemalże wyczerpane.

Pojawiło się jednak światełko w tunelu dla inwestycji sportowych, w postaci dodatkowych środków z rezerwy wykonania funduszy unijnych. Dla menadżerów sportu otwarte pozostają natomiast już całkiem realne możliwości szkolenia kadr z pokaźnym dofinansowaniem z Europejskiego Funduszu Społecznego.Konkursy RPO na finiszu
Obecnie obserwujemy intensywne wygaszanie przez Urzędy Marszałkowskie procedur konkursowych z Regionalnych Programów Operacyjnych. Strony internetowe samorządów wojewódzkich wypełniły lakoniczne komunikaty „alokacje wyczerpane” lub „harmonogram nie przewiduje kolejnych konkursów”. W rzeczywistości wdrażanie RPO zdecydowanie minęło półmetek. Według stanu na 31 marca 2010, w ramach 16 regionalnych programów operacyjnych zostało złożonych ponad 42 tys. wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania 91 mld zł. Do realizacji zatwierdzono ponad 23 tys. wniosków…

WIĘCEJ W MAGAZYNIE „BOISKA I STADIONY” NR 6/2011

 


TEKST: DAWID DROBNIĆ