Fundusze zewnętrzne – rozwój ośrodków sportowych i rekreacyjnych

Zarządzając jednostką, taką jak ośrodek sportu i rekreacji, często zadajemy sobie pytanie, w jaki sposób i skąd pozyskać środki zewnętrzne na poprawę infrastruktury sportowej, której jesteśmy administratorami. Obiekty podlegające pod jednostkę samorządu terytorialnego posiadają budżet na dany rok swojej działalności przydzielony z miasta. Dlatego też często inwestycje, które chcemy zrealizować w danym roku budżetowym, ukierunkowane są na remonty i modernizację już istniejącej bazy z przeznaczonych środków na ten cel. Równie często w przypadku niskiego budżetu zatwierdzonego dla OSiR-u rozwój takiego ośrodka w kolejnych latach jest znacznie ograniczony.

Skąd pozyskać fundusze?

Każdy dobry manager, który chce, aby jego jednostka szła z duchem czasu i obierała właściwy kierunek rozwoju, musi ciągle polepszać infrastrukturę. Obecnie indywidualny klient, w tym również sportowiec, chce korzystać z jak najlepszej bazy sportowej, za którą idzie wynik sportowy, przez wszystkich tak oczekiwany. Rozwój ośrodka jest uzależniony od znalezienia wspólnej drogi z władzami miasta, które w przypadku planowanej lub realizowanej inwestycji są w stanie zapewnić wkład finansowy na przebieg jej realizacji.

Inwestując środki finansowe w remont, modernizację lub budowę nowego obiektu sportowego, często zapomina się o tym, że pieniądze na takie inwestycje można łączyć i pozyskiwać z różnych źródeł zewnętrznych. Najbardziej popularnym kierunkiem pozyskania funduszy zewnętrznych na budowę bazy sportowej jest Ministerstwo Sportu i Turystyki (MSiT). To właśnie ten resort odpowiada za wsparcie ministra w kreowaniu polityki rozwoju infrastruktury sportowej, jak również za realizację pozostałych zadań związanych z rozwojem infrastruktury sportowej.

WIĘCEJ W MAGAZYNIE „BOISKA I STADIONY” NR 18

 

TEKST – Tomasz Matuszewski

FOTO – Archiwum MOSiR Sanok