Hala Stulecia KS Cracovia wraz z Centrum Sportu Niepełnosprawnych

Klub Sportowy Cracovia obchodził swe stulecie w 2006 r. Okrągły jubileusz wymagał godnego sposobu jego obchodów. Wśród aktywistów i sympatyków klubu zrodził się pomysł wybudowania z tej okazji hali sportowej. I choć obiektu nie zrealizowano na rocznicę założenia Cracovii, starania osób zainteresowanych powstaniem hali nabrały rozpędu. Wskutek tego z początkiem 2008 r. Gmina Miejska Kraków ogłosiła otwarty konkurs architektoniczny w celu wyłonienia koncepcji przedsięwzięcia i jej autorów.

Rozbudowana koncepcja

Pierwszą nagrodę w konkursie architektonicznym otrzymało Biuro Projektów Lewicki Łatak. Jury doceniło złożoną koncepcję, w której wzięto pod uwagę nie tylko oczekiwania funkcjonalne przyszłych użytkowników, lecz także specyfikę wymagającej lokalizacji i sąsiedztwa niezwykle cennych elementów w krajobrazie, zarówno fizycznym, jak i kulturowym. Założeniem było, aby planowany budynek – przez jego związanie z miejscem, ziemią i uformowanie – stał się częścią tego pejzażu.

 

WIĘCEJ W MAGAZYNIE „BOISKA I STADIONY” NR 15

 

TEKST – Opracowanie Redakcji na podstawie materiałów Biura Projektów Lewicki Łatak
WIZUALIZACJE – Archiwum firmy Biuro Projektów Lewicki Łatak