Inicjatywa JESSICA

Nowe środki

Wszystkie źródła dotacji na inwestycje sportowe w ramach perspektywy budżetowej 2007–2013 powoli wysychają. Jednak sportowo-rekreacyjne projekty miejskie mają szansę realizacji dzięki nowym środkom pozadotacyjnym, w tym w ramach inicjatywy JESSICA.

O bezzwrotne dotacje na duże inwestycje będzie przez najbliższe lata niezmiernie trudno. Jednak przed inwestorami z branży rekreacyjnej i sportowej otwierają się możliwości wsparcia pozadotacyjnego ze środków unijnych, w tym m.in. w ramach inicjatywy JESSICA. JESSICA stanowi zupełną nowość w polskim, małym świecie funduszy unijnych. Do tej pory inwestorzy przywykli do dotacyjnego charakteru wsparcia rozbudowy infrastruktury, czyli dostajemy i zapominamy. Takie pojmowanie dofinansowania unijnego powoli jednak ewoluuje. Już teraz fundusze unijne zaczynają wykorzystywać wsparcie zwrotne jako nową (a w perspektywie 2013–2020 być może dużo bardziej rozpowszechnioną) formę wsparcia dla projektów infrastrukturalnych. JESSICA jest instrumentem inżynierii finansowej przygotowanym przez Komisję Europejską we współpracy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym. Stwarza możliwość wykorzystania części finansowania ze środków unijnych w postaci inwestycji zwrotnych (pożyczki, gwarancje, wkłady kapitałowe) w projekty dotyczące trwałego rozwoju obszarów miejskich i przyczyniających się do wzrostu ich atrakcyjności. Główną, innowacyjną ideą wdrażania inicjatywy JESSICA jest współfinansowanie projektów generujących dochód i realizowanych na zasadzie partnerstwa publiczno-prywatnego…

WIĘCEJ W MAGAZYNIE „BOISKA I STADIONY” NR 7/2012

 


TEKST: DAWID DROBNIĆ